PNC: Nghị quyết HĐQT về việc tạm hoãn triệu tập ĐHĐCĐ thường niên 2021

25-06-2021 13:40:00+07:00
25/06/2021 13:40 0
  •  

PNC: Nghị quyết HĐQT về việc tạm hoãn triệu tập ĐHĐCĐ thường niên 2021

Công ty Cổ phần Văn hóa Phương Nam thông báo Nghị quyết HĐQT về việc tạm hoãn triệu tập ĐHĐCĐ thường niên 2021 như sau:

Tài liệu đính kèm:
20210625_20210625 - PNC - NQ HDQT Ve Tam Hoan DHDCD Thuong Nien.pdf

HOSE

×
vietstock logo
Về đầu trang