SIP lên kế hoạch lãi ròng 2021 giảm một nửa

12-06-2021 08:55:14+07:00
12/06/2021 08:55 0
  •  

SIP lên kế hoạch lãi ròng 2021 giảm một nửa

Theo tài liệu ĐHĐCĐ vừa công bố, CTCP Đầu tư Sài Gòn VRG (UPCoM: SIP) dự kiến họp ĐHĐCĐ trực tuyến vào ngày 28/06/2021.

Năm 2021, SIP đặt kế hoạch đem về 4,116 tỷ đồng tổng doanh thu và 520 tỷ đồng lãi ròng, lần lượt giảm 19% và 53% so với thực hiện năm trước.

Ngoài ra, SIP dự kiến trả cổ tức tỷ lệ tối thiểu 20%. Năm 2020, SIP lên kế hoạch trả cổ tức bằng tiền mặt tỷ lệ 20% (dự chi 159 tỷ đồng).

Bên cạnh đó, HĐQT dự kiến trình ĐHĐCĐ thông qua phương án phát hành hơn 15 triệu cp mệnh giá 10,000 đồng/cp. Thời điểm phát hành dự kiến trong quý 4/2021. Trong đó, gần 12 triệu cp để thưởng cho các cổ đông tỷ lệ 1:0.15  và gần 3.6 triệu cp thưởng cho cán bộ nhân viên chủ chốt của Công ty.

Mục đích của đợt phát hành lần này nhằm tăng vốn điều lệ và bổ sung nguồn vốn lưu động để hoạt động sản xuất kinh doanh. Nếu thương vụ thành công, vốn điều lệ của SIP sẽ tăng từ 794 tỷ đồng lên hơn 948 tỷ đồng.

Kết thúc quý đầu năm 2021, SIP ghi nhận doanh thu thuần đạt 1,331 tỷ đồng, tăng 22% so với cùng kỳ năm trước, chủ yếu do doanh thu từ mảng kinh doanh bán điện, nước và cung cấp dịch vụ tiện ích KCN.

Đáng chú ý, chi phí tài chính trong quý giảm đáng kể, từ 122 tỷ đồng về còn 3 tỷ đồng, do Công ty hoàn nhập các khoản giảm giá chứng khoán. Kết quả, lãi ròng đạt hơn 186 tỷ đồng, gấp 5 lần cùng kỳ.

So với kế hoạch đề ra, Công ty đã thực hiện được hơn 36% chỉ tiêu lợi nhuận 2021.

* Hoàn nhập dự phòng giảm giá chứng khoán, SIP báo lãi quý 1 gấp 5 lần cùng kỳ

Minh Hồng

FILI

×
vietstock logo
Về đầu trang