ACL báo lãi ròng nửa đầu năm 2021 gấp 4 lần cùng kỳ

27-07-2021 13:25:50+07:00
27/07/2021 13:25 0
  •  

ACL báo lãi ròng nửa đầu năm 2021 gấp 4 lần cùng kỳ

CTCP Xuất nhập khẩu Thủy sản Cửu Long An Giang (HOSEACL) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý 2/2021 với doanh thu và lãi ròng hợp nhất quý 2 cũng như nửa đầu năm đồng loạt tăng trưởng.

Khép lại nửa đầu năm 2021, ACL ghi nhận doanh thu thuần tăng 39%, lên hơn 661 tỷ đồng. Trong đó, doanh thu bán thành phẩm chiếm 91%, còn lại đến từ doanh thu bán phụ phẩm.

Trong khi đó, giá vốn tăng mạnh hơn khiến biên lãi gộp bị kéo giảm từ 14% xuống còn 11%. Chi phí tài chính giảm 25%, xuống còn 17 tỷ đồng biến động từ chi phí lãi vay và lỗ chênh lệch tỷ giá phát sinh. Chi phí bán hàng cũng giảm 22%, ghi nhận hơn 19 tỷ đồng nhờ giảm chi phí vật liệu, bao bì, phí kiểm nghiệm, phí vi sinh.

Sau cùng, ACL lãi ròng gần 22 tỷ đồng, gấp 4 lần cùng kỳ.

Trong năm 2021, ACL dự kiến đem về 1,400 tỷ đồng doanh thu và 80 tỷ đồng lãi trước thuế. So với kế hoạch, doanh nghiệp thủy sản đã thực hiện 47% chỉ tiêu doanh thu và 30% chỉ tiêu lãi trước thuế 2021.

Kết quả kinh doanh quý 2/2021 của ACL. Đvt: Tỷ đồng
Nguồn: BCTC hợp nhất quý 2/2021 của ACL

Riêng quý 2, ACL ghi nhận doanh thu tăng 40%, đạt 339 tỷ đồng. Ngược lại, giá vốn tăng mạnh hơn khiến lãi gộp chỉ tăng 8%, ghi nhận gần 39 tỷ đồng.

Kỳ này, chi phí tài chính và chi phí bán hàng đồng loạt giảm 36% và 5%. Ngược lại, chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 27% so với cùng kỳ.

Kết quả, ACL báo lãi ròng hơn 11 tỷ đồng, gấp 2.7 lần cùng kỳ.

Tại thời điểm 30/06/2021, tổng tài sản của ACL ghi nhận hơn 1,488 tỷ đồng, giảm 10% so với đầu năm. Hàng tồn kho cũng giảm 7%, xuống còn hơn 908 tỷ đồng. Trong đó, thành phẩm chiếm 68% và chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang chiếm 27%.

Nợ phải trả tại thời điểm này ghi nhận hơn 772 tỷ đồng, giảm 20% so với đầu năm chủ yếu đến từ dư nợ vay ngắn hạn, ghi nhận hơn 671 tỷ đồng (giảm 24%).

Tiên Tiên

FILI

×
vietstock logo
Về đầu trang