logo

BVH: Thông báo giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan đến người nội bộ Công đoàn Tập đoàn Bảo Việt

22-07-2021 16:59:00+07:00
22/07/2021 16:59 0
  •  

BVH: Thông báo giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan đến người nội bộ Công đoàn Tập đoàn Bảo Việt

Công đoàn Tập đoàn Bảo Việt thông báo giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan đến người nội bộ Tập đoàn Bảo Việt như sau:

Tài liệu đính kèm:
20210722_20210722 - BVH - TB GDCP NLQ-CONGDOANBAOVIET.pdf

HOSE

×
vietstock logo
Về đầu trang