Cao su Bà Rịa báo lãi quý 2 gấp 3.2 lần cùng kỳ

28-07-2021 10:28:05+07:00
28/07/2021 10:28 0
  •  

Cao su Bà Rịa báo lãi quý 2 gấp 3.2 lần cùng kỳ

Doanh thu thuần tăng trưởng mạnh kết hợp cùng các yếu tố khác đã giúp CTCP Cao su Bà Rịa (UPCoM: BRR) báo lãi sau thuế hơn 17 tỷ đồng trong quý 2/2021, gấp 3.2 lần cùng kỳ 2020.

Tính riêng quý 2/2021, doanh thu thuần của BRR ghi nhận gần 96 tỷ đồng, gấp 2.6 lần quý 2/2020, nhờ giá bán lẫn sản lượng tiêu thụ mủ cao su đều tăng so với cùng kỳ. Lãi gộp của Công ty theo đó cũng ghi nhận gần 14 tỷ đồng, gấp 4.7 lần cùng kỳ.

Không chỉ doanh thu thuần, doanh thu tài chính của BRR cũng tăng đáng kể so với cùng kỳ khi ghi nhận hơn 5 tỷ đồng, gấp gần 11 lần quý 2/2020 nhờ cổ tức nhận được từ CTCP Cao su Việt Lào, CTCP Cao su Bà Rịa Kompongthom và CTCP KCN Long Khánh.

Trong khi chi phí bán hàng gấp hơn 2 lần cùng kỳ thì chi phí tài chính và chi phí quản lý đã được BRR tiết giảm lần lượt 28% và 6% trong quý 2/2021.

Kết quả, BRR lãi sau thuế hơn 17 tỷ đồng trong quý 2/2021, gấp 3.2 lần cùng kỳ năm 2020.

Kết quả kinh doanh quý 2/2021 của BRR. Đvt: Tỷ đồng
Nguồn: BCTC quý 2/2021 của BRR

Lũy kế 6 tháng đầu năm 2021, doanh thu thuần của BRR đạt hơn 149 tỷ đồng, tăng 78% so với cùng kỳ. Lãi sau thuế của Công ty ghi nhận gần 35 tỷ đồng, gấp 2.7 lần kết quả nửa đầu năm 2020. Tuy nhiên. với kết quả lãi sau thuế này, BRR dã thực hiện được gần 29% mục tiêu lợi nhuận (121.4 tỷ đồng) đề ra cho cả năm 2021.

Tổng tài sản của BRR tại ngày 30/06/2021 ghi nhận gần 1,528 tỷ đồng, giảm nhẹ 2% so với đầu năm. Trong đó, giá trị hàng tồn kho (phần lớn là thành phẩm) và phải thu khách hàng của Công ty đều giảm lần lượt 17% và 67%, còn gần 50 tỷ đồng và 9 tỷ đồng.

Nợ phải trả tại ngày lập báo cáo của BRR gần như đi ngang so với đầu năm, ở mức trên 258 tỷ đồng. Tuy nhiên, dự nợ vay ngắn hạn của Công ty giảm 47%, còn gần 10 tỷ đồng.

Hà Lễ

FILI

×
vietstock logo
Về đầu trang