CLL: Thông báo và Nghị quyết ngày ĐKCC để thực hiện quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

02-07-2021 15:36:00+07:00
02/07/2021 15:36 0
  •  

CLL: Thông báo và Nghị quyết ngày ĐKCC để thực hiện quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

 Công ty Cổ phần Cảng Cát Lái công bố thông báo và Nghị quyết ngày ĐKCC để thực hiện quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản như sau:

Tài liệu đính kèm:
20210702_20210702 - CLL - CBTT NQ HDQT vv lay y kien CD bang VB.pdf

HOSE

×
vietstock logo
Về đầu trang