CSV báo lãi ròng quý 2 tăng 10%, đạt gần 57 tỷ đồng

29-07-2021 18:00:00+07:00
29/07/2021 18:00 0
  •  

CSV báo lãi ròng quý 2 tăng 10%, đạt gần 57 tỷ đồng

Giá vốn và chi phí bán hàng tăng mạnh là nguyên nhân chính khiến lợi nhuận của CTCP Hóa chất Cơ bản Miền Nam (HOSE: CSV) tăng thấp hơn doanh thu.

Doanh thu thuần quý 2 của CSV tăng 18% so với cùng kỳ năm trước, đạt gần 402 tỷ đồng nhờ sản lượng và giá tiêu thụ các sản phẩm chính tăng như: NaOH quy về 100% tăng 32%, H2SO4 có lượng tiêu thụ tăng 6,905 tấn và giá bán bình quân tăng hơn 1.2 triệu /tấn, giá bán HCl 32% bình quân tăng hơn 1.2 triệu đồng/tấn so với cùng kỳ năm trước.

Tuy nhiên, giá vốn tăng mạnh hơn doanh thu do sản lượng tiêu thụ tăng và chi phí giá thành H2SO4 tăng (do giá nguyên liệu lưu huỳnh tăng gần 2.8 triệu đồng/tấn, tương ứng tăng 114%, chi phí nguyên vật liệu tăng thêm gần 15 tỷ đồng.

Theo đó, lợi nhuận gộp chỉ tăng 5%, đạt hơn 104 tỷ đồng. Biên lãi gộp giảm từ 29.1% xuống còn 25.9%.

Mặt khác, doanh thu tài chính giảm 40%, còn hơn 2 tỷ đồng chủ yếu do lãi tiền gửi giảm. Trong khi sản lượng tiêu thụ tăng khiến chi phí vận chuyển trên đơn vị sản phẩm tăng, làm cho chi phí bán hàng tăng 17% so với cùng kỳ, lên hơn 20 tỷ đồng.

Như vậy, mặc dù doanh thu tài chính giảm và chi phí bán hàng tăng nhưng nhờ có chi phí tài chính và quản lý giảm đáng kể nên lãi ròng quý 2 của CSV vẫn tăng 10% so với cùng kỳ năm trước, lên gần 57 tỷ đồng.

Tổng kết 6 tháng đầu năm, CSV đạt hơn 697 tỷ đồng doanh thu thuần, tăng 4% so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, lợi nhuận ròng giảm nhẹ 4%, còn gần 95 tỷ đồng chủ yếu do giá vốn và chi phí bán hàng tăng mạnh hơn doanh thu.

Năm 2021, CSV đặt mục tiêu doanh thu thuần đạt 1,436 tỷ đồng, tăng 7% so với thực hiện năm 2020. Tuy nhiên Công ty dự kiến lợi nhuận trước thuế giảm 2%. Như vậy, sau 6 tháng đầu năm, CSV đã thực hiện 54% mục tiêu lợi nhuận cả năm.

Dòng tiền thuần từ hoạt động kinh doanh của CSV trong 6 tháng đầu năm giảm mạnh 96% so với cùng kỳ năm trước, còn gần 8 tỷ đồng chủ yếu do các khoản phải thu tăng và tăng chi cho hàng tồn kho.

Tính đến ngày 30/06/2021, tổng tài sản của CSV tăng 2% so với đầu năm, đạt hơn 1,328 tỷ đồng. Trong đó, các khoản phải thu ngắn hạn tăng 25%, lên hơn 219 tỷ đồng và hàng tồn kho chủ yếu là nguyên vật liệu tăng 9%, lên hơn 255 tỷ đồng.

Cuối quý 2, nợ vay ngắn hạn của Công ty tăng 27% so với đầu năm, lên hơn 92 tỷ đồng

Khang Di

FILI

×
vietstock logo
Về đầu trang