Đẩy mạnh các nguồn thu, SHB báo lãi trước thuế quý 2 tăng 56%

30-07-2021 11:40:00+07:00
30/07/2021 11:40 6
  •  

Đẩy mạnh các nguồn thu, SHB báo lãi trước thuế quý 2 tăng 56%

Theo BCTC hợp nhất quý 2/2021 vừa được công bố, Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (HNXSHB) báo lãi trước thuế quý 2 tăng 56% so với cùng kỳ năm trước, ghi nhận hơn 1,411 tỷ đồng, nhờ các nguồn thu đều được đẩy mạnh.

Trong quý 2, hầu hết nguồn thu của SHB đều tăng mạnh so cùng kỳ. Nguồn thu chính đem về khoản lãi gấp 2 lần cùng kỳ, với hơn 4,461 tỷ đồng thu nhập lãi thuần.

Các khoản thu phi tín dụng cũng được đẩy mạnh như lãi từ hoạt động dịch vụ tăng 40% (132 tỷ đồng), lãi từ mua bán chứng khoán đầu tư gấp 10 lần (242 tỷ đồng), lãi từ hoạt động khác gấp 17 lần (hơn 86 tỷ đồng)…

Trong quý 2, SHB dành 2,258 tỷ đồng để trích lập dự phòng rủi ro tín dụng, gấp 4 lần cùng kỳ. Mặc dù vậy, SHB vẫn báo lãi trước và sau thuế tăng lần lượt 56% và 54% so với cùng kỳ, đạt hơn 1,411 tỷ đồng và 1,145 tỷ đồng.

Lũy kế 6 tháng đầu năm, SHB thu về hơn 3,095 tỷ đồng lãi trước thuế và 2,475 tỷ đồng lãi sau thuế, cùng tăng 86% so với cùng kỳ. Nếu so với kế hoạch 5,800 tỷ đồng lãi trước thuế được đặt ra cho cả năm 2021, SHB đã thực hiện được hơn 53% sau nửa đầu năm.

Kết quả kinh doanh hợp nhất quý 2/2021 của SHB. Đvt: Tỷ đồng
Nguồn: BCTC hợp nhất quý 2/2021 của SHB

Tính đến cuối quý 2, tổng tài sản Ngân hàng tăng 11% so với đầu năm, lên mức 458,348 tỷ đồng. Trong đó, tiền gửi tại NHNN giảm mạnh 51% (còn 7,266 tỷ đồng), tiền gửi tại TCTD khác tăng 34% (41,894 tỷ đồng), cho vay TCTD khác gấp 32 lần đầu năm (3,056 tỷ đồng). Cho vay khách hàng tăng 8%, ghi nhận gần 331,480 tỷ đồng, chủ yếu là dư nợ vay ngắn hạn chiếm 44%.

Về nguồn vốn, tiền gửi của TCTD khác gấp 3 lần đầu năm (65,894 tỷ đồng), trong khi tiền vay TCTD khác giảm 70% (còn 5,148 tỷ đồng), tiền gửi khách hàng chỉ tăng nhẹ 2% (310,924 tỷ đồng)…

Một số chỉ tiêu tài chính của SHB tính đến 30/06/2021. Đvt: Tỷ đồng
Nguồn: BCTC hợp nhất quý 2/2021 của SHB

Tổng nợ xấu của SHB tính đến cuối quý 2 tăng 20% so với đầu năm, chiếm hơn 6,694 tỷ đồng. Trong khi nợ dưới tiêu chuẩn tăng 44%, thì nợ nghi ngờ lại giảm 30%. Kết quả, tỷ lệ nợ xấu trên dư nợ vay tăng từ mức 1.83% lên 2.02%.

Chất lượng nợ vay của SHB tính đến 30/06/2021. Đvt: Tỷ đồng
Nguồn: BCTC hợp nhất quý 2/2021 của SHB

Hàn Đông

FILI

×
vietstock logo
Về đầu trang