DLG báo lãi trong quý 2/2021, lỗ lũy kế còn 841 tỷ đồng

31-07-2021 14:15:36+07:00
31/07/2021 14:15 0
  •  

DLG báo lãi trong quý 2/2021, lỗ lũy kế còn 841 tỷ đồng

Sau năm 2020 thua lỗ nặng nề, CTCP Tập đoàn Đức Long (HOSE: DLG) vừa báo lãi ròng nửa đầu năm 2021 đạt 25 tỷ đồng. Lỗ lũy kế tính đến cuối tháng 6/2021 còn ghi nhận gần 841 tỷ đồng.

Kết quả kinh doanh hợp nhất quý 2 và 6 tháng đầu năm 2021 của DLG. Đvt: Tỷ đồng
Nguồn: BCTC hợp nhất quý 2/2021 của DLG

Doanh thu thuần quý 2/2021 của DLG ghi nhận 480 tỷ đồng, giảm 2% so cùng kỳ. Giá vốn tăng 2% khiến Công ty giảm 22% lãi gộp, còn 60 tỷ đồng.

Về các khoản chi phí, đáng chú là chi phí quản lý doanh nghiệp kỳ này được hoàn nhập 33 tỷ đồng trong khi cùng kỳ năm trước chi ra 210 tỷ đồng. Theo thuyết minh, điều này chủ yếu đến từ việc hoàn nhập chi phí dự phòng nợ phải thu khó đòi.

Thuyết minh chi phí quản lý quý 2/2021 của DLG
Nguồn: BCTC hợp nhất quý 2/2021 của DLG

Khoản hoàn nhập chi phí quản lý là động lực giúp DLG có lãi ròng 13 tỷ đồng trong quý 2/2021 (cùng kỳ lỗ 210 tỷ đồng). Như vậy DLG đã có 2 quý báo lãi sau cả 4 quý thua lỗ trong năm 2020.

Lũy kế 6 tháng đầu năm 2021, DLG ghi nhận doanh thu thuần 903 tỷ đồng, tăng 11% so cùng kỳ và lãi ròng 25 tỷ đồng. Doanh nghiệp của Chủ tịch Bùi Pháp đã thực hiện 47% kế hoạch lợi nhuận năm 2021 đề ra sau nửa đầu năm.

Tổng tài sản của DLG đến cuối tháng 6/2021 đang ở mức 8,168 tỷ đồng, xấp xỉ hồi đầu năm. Các khoản phải thu ngắn hạn chiếm 2,416 tỷ đồng, tăng 18% sau 6 tháng. Trong đó, Công ty ghi âm 345 tỷ đồng dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (đầu năm ghi âm 432 tỷ đồng).

Chi phí xây dựng dở dang dài hạn giảm 3% sau 6 tháng, về mức 406 tỷ đồng. Đây là các khoản chi phí trung tu dự án nâng cấp mở rộng quốc lộ 14, dự án nhà máy điện Tân Thượng, dự án DLGL Hotel Pleiku và các công trình xây dựng khác.

Về tình hình nợ vay, đến 30/06/2021, DLG đang ghi nhận nợ phải trả 5,641 tỷ đồng, giảm nhẹ 1% so với hồi đầu năm. Trong đó, nợ ngắn hạn chiếm 2,990 tỷ đồng, nợ dài hạn chiếm 2,652 tỷ đồng.

Duy Na

FILI

×
vietstock logo
Về đầu trang