DST đặt mục tiêu lãi sau thuế tăng 75% trong năm 2021

07-07-2021 13:48:18+07:00
07/07/2021 13:48 0
  •  

DST đặt mục tiêu lãi sau thuế tăng 75% trong năm 2021

Theo tài liệu trình ĐHĐCĐ thường niên 2021, ban lãnh đạo CTCP Đầu tư Sao Thăng Long (HNX: DST) đã đề xuất kế hoạch 2021 với mức tăng doanh thu gấp 3.6 lần và lãi sau thuế tăng 75% so với năm 2020.

Cụ thể, DST lên kế hoạch doanh thu 2021 đạt 120 tỷ đồng, gấp 3.6 lần kết quả trong năm 2020. Về lợi nhuận, Công ty đặt mục tiêu lãi sau thuế 6.5 tỷ đồng, tăng 75% so với kết quả năm trước. Đồng thời, DST dự kiến sẽ không thực hiện chia cổ tức năm 2021.

Kế hoạch kinh doanh năm 2021 dự kiến của DST
Nguồn: DST

Tuy nhiên, trong tài liệu trình ĐHĐCĐ thường niên, DST không trình bày cụ thể phương án thực hiện để hoàn thành kế hoạch trên. Đáng chú ý là từ năm 2018 đến nay, vẫn chưa năm nào DST hoàn thành được kế hoạch kinh doanh đã đề ra.

Kể từ đầu năm 2021 đến nay, DST đã 2 lần tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2021 nhưng đều bất thành do không đủ số lượng cổ đông tham dự.

So với kế hoạch kinh doanh 2021 dự kiến, sau 3 tháng đầu năm 2021, DST chỉ mới thực hiện được gần 2% mục tiêu doanh thu thuần nhưng đã thực hiện được hơn 35% mục tiêu lợi nhuận. Cụ thể, doanh thu thuần và lợi nhuận sau thuế quý 1/2021 của DST đạt lần lượt 2 tỷ đồng và 2.3 tỷ đồng, gấp hơn 3 lần và gần 2 lần so với cùng kỳ 2020.

Về tình hình cổ phiếu, giá cổ phiếu DST sau lần tăng mạnh trong giai đoạn tháng 5-8/2020 thì nhanh chóng lao dốc và dao động xung quanh mốc 4,000 đồng/cp từ thời điểm đầu tháng 9/2020 đến nay.

Diễn biến giá cổ phiếu DST từ tháng 5/2020 đến nay. Đvt: Đồng

Hà Lễ

FILI

×
vietstock logo
Về đầu trang