Eximbank tiếp tục hoãn họp Đại hội

16-07-2021 18:12:02+07:00
16/07/2021 18:12 0
  •  

Eximbank tiếp tục hoãn họp Đại hội

Ngân hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam (Eximbank, HOSE: EIB) vừa thông báo về việc hoãn tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên 2021 lần thứ 2 và ĐHĐCĐ bất thường do ảnh hưởng của dịch Covid-19.

Trước đó, Eximbank dự kiến tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 lần thứ hai vào ngày 29/07/2021 và ĐHĐCĐ bất thường vào ngày 30/07/2021 tại Hà Nội.

Tuy nhiên, gần tới ngày tổ chức, Eximbank ra thông báo do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên sẽ dời cả hai cuộc họp này sang thời điểm thích hợp khi đảm bảo đủ điều kiện theo quy định.

Theo tài liệu họp ĐHĐCĐ bất thường của Eximbank, vấn đề quan trọng mà Eximbank dự kiến trình Đại hội là kiến nghị của nhóm cổ đông gồm CTCP Rồng Ngọc, CTCP Đầu tư và dịch vụ Helios, CTCP Thắng Phương, bà Thái Thị Mỹ Sang và bà Lưu Như Trân. Số lượng cổ phần của nhóm cổ đông này chiếm 10.36% tổng số cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết tại Eximbank trong thời hạn liên tục ít nhất 6 tháng.

Trong đơn kiến nghị, "nhóm cổ đông do bà Kiều Vũ Thụy Uyên làm đại diện kiến nghị, yêu cầu HĐQT Eximbank triệu tập họp ĐHĐCĐ bất thường với lý do và mục đích xem xét, quyết định miễn nhiệm các thành viên HĐQT (nhiệm kỳ 2015-2020) gồm: ông Yasuhiro Saitoh, ông Lê Minh Quốc, ông Cao Xuân Ninh, ông Lê Văn Quyết và ông Ngô Thanh Tùng".

Việc miễn nhiệm có hiệu lực kể từ thời điểm ĐHĐCĐ Eximbank thông qua quyết định miễn nhiệm đối với từng thành viên trong HĐQT.

Theo ý kiến của HĐQT Eximbank, nhiệm kỳ 2015-2020 của HĐQT đã kết thúc, Ngân hàng Nhà nước cũng đã có công văn chấp thuận nhân sự dự kiến làm thành viên HĐQT, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025.

Tuy nhiên, các lần tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 lần 1 (ngày 30/06/2020), lần 2 (ngày 29/07/2020) và lần 3 (ngày 26/04/2021) đều không thành công. ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 diễn ra vào ngày 27/04/2021 không đủ điều kiện tiến hành nên Eximbank chưa bầu được thành viên HĐQT nhiệm kỳ mới và các thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2015-2020 vẫn phải tiếp tục đảm đương công việc của HĐQT cho đến khi HĐQT mới được bầu.

Vì vậy, việc nhóm cổ đông yêu cầu tổ chức ĐHĐCĐ bất thường và đề xuất bỏ phiếu miễn nhiệm đối với các thành viên HĐQT nhiệm kỳ VI (2015-2020) trong khi chưa thể tiến hành bầu các thành viên HĐQT nhiệm kỳ VII (2020-2025) do các cuộc họp ĐHĐCĐ tổ chức liên tiếp gần đây không thành công là không hợp lý vì theo quy định pháp luật, Eximbank phải luôn đảm bảo đủ số lượng tối thiểu nhân sự thành viên HĐQT nhằm thực hiện vai trò quản trị, điều hành vào mọi thời điểm.

"Để ổn định tình hình hoạt động của Eximbank, HĐQT mong muốn các cổ đông có được sự đồng thuận, thống nhất và có tiếng nói chung để có thể tổ chức thành công ĐHĐCĐ và bầu được HĐQT cho nhiệm kỳ mới trong thời gian sớm", HĐQT Eximbank chia sẻ.

Thực tế, kiến nghị miễn nhiệm của nhóm cổ đông trên đã được đưa ra từ tháng 4, ngay trước thềm tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2020 lần 3.

Khang Di

FILI

×
vietstock logo
Về đầu trang