GAS báo lãi ròng quý 2/2021 tăng 32%, đạt 2,262 tỷ đồng

22-07-2021 15:27:22+07:00
22/07/2021 15:27 0
  •  

GAS báo lãi ròng quý 2/2021 tăng 32%, đạt 2,262 tỷ đồng

Tổng Công ty Khí Việt Nam - CTCP (HOSE: GAS) ghi nhận doanh thu thuần quý 2/2021 tăng 45%, đạt 22,702 tỷ đồng; lãi ròng đem về 2,262 tỷ đồng, tăng 32%.

GAS ghi nhận doanh thu quý 2/2021 đạt 22,702 tỷ đồng, tăng 45% so cùng kỳ; lãi gộp thu được 3,782 tỷ đồng, tăng 57%.

Công ty cho biết mặc dù giá dầu bình quân trong quý 2/2021 tăng 133% so với cùng kỳ năm trước tuy nhiên sản lượng khí khô tiêu thụ giảm 15%. Đồng thời, khoản chênh lệch giá khí bao tiêu phải nộp Ngân sách Nhà nước quý 2/2021 là 646 tỷ đồng khiến lãi ròng chỉ tăng trưởng 32%, đạt 2,262 tỷ đồng.

Ngoài ra, quý 2/2021 có phát sinh tăng khoản phí sử dụng thương hiệu năm 2021 phải trả cho PVN là 100 tỷ đồng và chi phí phòng chống dịch Covid-19 số tiền 154 tỷ đồng.

Kết quả kinh doanh hợp nhất quý 2 và 6 tháng đầu năm 2021 của GAS. Đvt: Tỷ đồng
Nguồn: BCTC hợp nhất quý 2/2021 của GAS

Lũy kế 6 tháng đầu năm, GAS đã đem về 40,272 tỷ đồng doanh thu thuần và 4,292 tỷ đồng lãi ròng, tăng lần lượt 23% và 5% so cùng kỳ. Ông lớn ngành dầu khí đã thực hiện 62% kế hoạch lợi nhuận đề ra cho 2021.

Trong 6 tháng đầu năm 2021, GAS ghi nhận nhu cầu/huy động khí của khách hàng thiếu ổn định, ở mức thấp so với kế hoạch và cùng kỳ năm trước. Đặc biệt huy động khí cho sản xuất điện trong nửa đầu năm 2021 rất thấp, chỉ đạt trên dưới 79% kế hoạch. Một số sự cố từ thượng nguồn phát sinh gây ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh.

Về tình hình tài chính, quy mô tổng tài sản của GAS tăng 18% sau nửa đầu năm, đạt 74.8 ngàn tỷ đồng tại ngày 30/06/2021. Hầu hết các khoản mục tài sản đều gia tăng.

Đáng kể nhất, Công ty đã tăng 19% khoản đầu tư tài chính ngắn hạn, lên mức 25,651 tỷ đồng. Khoản phải thu ngắn hạn cũng tăng gấp rưỡi lên 15,328 tỷ đồng. Lượng hàng tồn kho đang ghi nhận 1,990 tỷ đồng, tăng 20%.

GAS đang ghi nhận chi phí xây dựng dở dang 2,152 tỷ đồng đối với Kho chứa LNG quy mô 1 triệu tấn/năm tại Thị Vải, tăng 88% sau 6 tháng đầu năm.

Thuyết minh chi phí xây dựng dở dang của GAS tại ngày 30/06/2021
Nguồn: BCTC hợp nhất quý 2/2021 của GAS

Mặt khác, tình hình nợ của GAS cũng gia tăng đáng kể. Nợ phải trả ghi nhận tăng gần gấp đôi sau nửa năm, đạt 26,981 tỷ đồng tại cuối tháng 6/2021. Trong đó nợ ngắn hạn chiếm 20,039 tỷ đồng (gấp đôi) và nợ dài hạn chiếm 6,942 (tăng 75%). Nợ tăng một phần đáng kể do Công ty ghi nhận khoản cổ tức phải trả 5,765 tỷ đồng.

Thuyết minh nợ phải trả khác của GAS tại 30/06/2021
Nguồn; BCTC hợp nhất quý 2/2021 của GAS

Duy Na

FILI

×
vietstock logo
Về đầu trang