Giá bán mủ cao su tăng, GVR báo lãi ròng quý 2 tăng 86%

27-07-2021 09:24:22+07:00
27/07/2021 09:24 3
  •  

Giá bán mủ cao su tăng, GVR báo lãi ròng quý 2 tăng 86%

Doanh thu từ hoạt động kinh doanh cốt lõi tăng mạnh trong quý 2/2021 đã giúp lãi ròng cả kỳ của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam - CTCP (HOSE: GVR) đạt gần 846 tỷ đồng, tăng 86% so với cùng kỳ.

Cụ thể, tính riêng trong quý 2/2021, doanh thu thuần của GVR đạt gần 5,688 tỷ đồng, tăng 72% so với quý 2/2020. Nhờ giá bán cao hơn so với cùng kỳ, doanh thu hoạt động kinh doanh cốt lõi của Công ty từ sản xuất và kinh doanh mủ cao su tăng hơn 88%, lên gần 3,294 tỷ đồng. Lãi gộp của GVR ghi nhận gần 1,629 tỷ đồng, gấp 2.3 lần cùng kỳ. Biên lợi nhuận gộp theo đó tăng từ 21.4% lên 28.6%.

Cơ cấu doanh thu hợp nhất quý 2/2021 của GVR. Đvt: Đồng
Nguồn: BCTC hợp nhất quý 2/2021 của GVR

Trái ngược với doanh thu thuần, doanh thu tài chính của GVR giảm 12% so với cùng kỳ, còn hơn 198 tỷ đồng do lãi tiền gửi và cho vay giảm. Bên cạnh đó, Công ty cũng không còn ghi nhận gần 16 tỷ đồng lãi bán các khoản đầu tư như trong quý 2/2020.

Về chi phí, cả chi phí bán hàng (tăng 60%) lẫn chi phí quản lý (tăng 95%) trong kỳ của GVR đều tăng mạnh, trừ chi phí tài chính giảm 16% nhờ giảm lãi vay và hoàn nhập hơn 11 tỷ đồng dự phòng giảm giá các khoản đầu tư.

Kết quả, GVR lãi ròng gần 846 tỷ đồng trong quý 2/2021, tăng 86% so với cùng kỳ.

Kết quả kinh doanh hợp nhất của GVR trong quý 2/2021. Đvt: Tỷ đồng
Nguồn: BCTC hợp nhất quý 2/2021 của GVR

Lũy kế 6 tháng đầu năm, doanh thu thuần của GVR đạt trên 10,537 tỷ đồng, tăng 77% so với cùng kỳ. Lãi ròng của Công ty ghi nhận gần 1,664 tỷ đồng, gấp 2.6 lần nửa đầu năm 2021.

Ngoài ra, với kết quả lãi sau thuế hơn 2,376 tỷ đồng trong 6 tháng đầu năm, GVR đã thực hiện được 52% mục tiêu đề ra cho cả năm 2021.

Tổng tài sản tại ngày 30/06/2021 của GVR ghi nhận hơn 79,341 tỷ đồng, gần như đi ngang so với đầu năm. Tuy nhiên, chi phí xây dựng cơ bản dở dang cho vườn cao su kiến thiết cơ bản của Công ty giảm hơn 18%, về mức gần 13,033 tỷ đồng. Ở chiều ngược lại, giá trị hàng tồn kho tăng 53%, lên 3,175 tỷ đồng, chủ yếu đến từ thành phẩm tồn kho tăng.

Nợ phải trả của GVR tại ngày lập báo cáo giảm 8% so với đầu năm, về mức hơn 26,525 tỷ đồng. Trong đó, giá trị các khoản vay nợ ngắn hạn và dài hạn đều lần lượt giảm 40% và 7%, còn gần 2,259 tỷ đồng và hơn 7,783 tỷ đồng.

Bên cạnh kết quả kinh doanh thì giá cổ phiếu của GVR trên thị trường trong nửa đầu năm 2021 cũng đã có sự tăng trưởng mạnh. Ngoài ra, từ ngày 02/08/2021, cổ phiếu GVR sẽ được thêm vào rổ cổ phiếu VN30. Tính đến đầu phiên sáng 27/07, thị giá cổ phiếu GVR ở mức 33,000 đồng/cp, tăng hơn 10% so với đầu năm.

Diễn biến giá cổ phiếu GVR từ đầu năm 2021 đến nay. Đvt: Đồng

Hà Lễ

FILI

×
vietstock logo
Về đầu trang