Giảm mạnh dự phòng, Eximbank báo lãi trước thuế quý 2 gấp 3.6 lần

31-07-2021 17:00:00+07:00
31/07/2021 17:00 2
  •  

Giảm mạnh dự phòng, Eximbank báo lãi trước thuế quý 2 gấp 3.6 lần

Theo BCTC hợp nhất vừa công bố, Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu Việt Nam (Eximbank, HOSEEIB) báo lợi nhuận trước thuế quý 2/2021 gấp 3.6 lần cùng kỳ, đạt hơn 340 tỷ đồng do Ngân hàng giảm 52% chi phí dự phòng rủi ro tín dụng.

Tính riêng trong quý 2, thu nhập lãi thuần của Eximbank tăng 29% so với cùng kỳ, lên mức hơn 983 tỷ đồng.

Các nguồn thu ngoài lãi sụt giảm so với cùng kỳ như lãi từ hoạt động dịch vụ (-4%), lãi từ kinh doanh ngoại hối (-38%), lãi từ mua bán chứng khoán đầu tư (-39%).

Kỳ này, Eximbank giảm 52% chi phí dự phòng rủi ro tín dụng, chỉ còn trích gần 123 tỷ đồng. Nhờ vậy, Ngân hàng báo lãi trước và sau thuế gấp 3.6 lần cùng kỳ, đạt hơn 340 tỷ đồng và gần 273 tỷ đồng.

Lũy kế 6 tháng đầu năm, lợi nhuận của Eximbank xấp xỉ cùng kỳ khi thu về gần 555 tỷ đồng lãi trước thuế và gần 445 tỷ đồng lãi sau thuế.

Mặc dù chưa thể tổ chức ĐHĐCĐ để thông qua, nhưng nếu so với kế hoạch lãi trước thuế 2,150 tỷ đồng được đề xuất cho cả năm 2021, thì Eximbank mới thực hiện được 26% sau nửa đầu năm.

Kết quả kinh doanh hợp nhất quý 2/2021 của EIB. Đvt: Tỷ đồng
Nguồn: BCTC hợp nhất quý 2/2021 của EIB

Tính đến cuối quý 2, tổng tài sản tăng nhẹ 3% so với đầu năm, lên mức 165,560 tỷ đồng. Trong đó, tiền gửi tại NHNN gấp 2.5 lần (9,613 tỷ đồng), tiền gửi tại TCTD khác giảm 25% (24,316 tỷ đồng), cho vay khách hàng tăng 6% (106,352 tỷ đồng).

Về nguồn vốn kinh doanh, tiền gửi của TCTD khác giảm 12% (còn 4,954 tỷ đồng), tiền vay các TCTD khác giảm 67% (còn 230 tỷ đồng), tiền gửi khách hàng tăng 3% (139,833 tỷ đồng).

Một số chỉ tiêu tài chính của EIB tính đến 30/06/2021. Đvt: Tỷ đồng
Nguồn: BCTC hợp nhất quý 2/2021 của EIB

Một điểm sáng là tổng nợ xấu tính đến ngày 30/06/2021 của Eximbank đã giảm 16% so với đầu năm, chỉ còn gần 2,139 tỷ đồng. Trong đó, nợ nghi ngờ và nợ có khả năng mất vốn giảm nhiều nhất. Kết quả, tỷ lệ nợ xấu trên dư nợ vay giảm từ 2.52% xuống còn 2.01%.

Chất lượng nợ vay của EIB tính đến 30/06/2021. Đvt: Tỷ đồng
Nguồn: BCTC hợp nhất quý 2/2021 của EIB

Hàn Đông

FILI

×
vietstock logo
Về đầu trang