HNM: Thông báo về việc bổ sung lý do hạn chế giao dịch trên hệ thống giao dịch UPCoM đối với cổ phiếu của tổ chức đăng ký giao dịch không công bố thông tin hop Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

26-07-2021 18:32:00+07:00
26/07/2021 18:32 0
  •  

HNM: Thông báo về việc bổ sung lý do hạn chế giao dịch trên hệ thống giao dịch UPCoM đối với cổ phiếu của tổ chức đăng ký giao dịch không công bố thông tin hop Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

Tài liệu đính kèm:
1.HNM_2021.7.26_5ddaab5_2425tb_20210726_1.PDF

HNX

×
vietstock logo
Về đầu trang