HOSE: Thông báo giá thanh toán vào ngày đáo hạn của chứng quyền có bảo đảm - Chứng quyền CVPB2015

29-07-2021 16:30:00+07:00
29/07/2021 16:30 0
  •  

HOSE: Thông báo giá thanh toán vào ngày đáo hạn của chứng quyền có bảo đảm - Chứng quyền CVPB2015

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM công bố thông tin giá thanh toán vào ngày đáo hạn của chứng quyền có bảo đảm như sau:

Tên tổ chức phát hành:                   CTCP Chứng khoán SSI

Mã Chứng quyền:                       CVPB2015

Tỷ lệ chuyển đổi:                        1:1

Giá thực hiện:                              26,000 đồng

Ngày giao dịch cuối cùng:         28/07/2021

Ngày đáo hạn:                             30/07/2021

Giá thanh toán chứng quyền:    57,240 đồng.

 

HOSE

×
vietstock logo
Về đầu trang