IPA: Công ty Cổ Phần Tập đoàn Đầu tư I.P.A thông báo ký hợp đồng Dịch vụ kiểm toán và soát xét Báo cáo tài chính năm 2021

13-07-2021 09:12:00+07:00
13/07/2021 09:12 0
  •  

IPA: Công ty Cổ Phần Tập đoàn Đầu tư I.P.A thông báo ký hợp đồng Dịch vụ kiểm toán và soát xét Báo cáo tài chính năm 2021

.

Tài liệu đính kèm:
1.IPA_2021.7.13_7877d28_103.2021.IPA.pdf

HNX

×
vietstock logo
Về đầu trang