JVC: Nghị quyết HĐQT về việc gia hạn thời gian tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên 2021

21-07-2021 16:02:00+07:00
21/07/2021 16:02 0
  •  

JVC: Nghị quyết HĐQT về việc gia hạn thời gian tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên 2021

Công ty Cổ phần Thiết bị Y tế Việt Nhật thông báo Nghị quyết HĐQT về việc gia hạn thời gian tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên 2021 như sau:

Tài liệu đính kèm:
20210721_20210721 - JVC - NQ HDQT Ve Gia Han DHDCD Thuong Nien 2021.pdf

HOSE

×
vietstock logo
Về đầu trang