Không còn hoàn nhập dự phòng, SIP báo lãi ròng quý 2 giảm 8%

31-07-2021 11:20:57+07:00
31/07/2021 11:20 0
  •  

Không còn hoàn nhập dự phòng, SIP báo lãi ròng quý 2 giảm 8%

Dù doanh thu thuần tăng trưởng mạnh nhưng do không còn ghi nhận các khoản hoàn nhập dự phòng lớn, CTCP Đầu tư Sài Gòn VRG (UPCoM: SIP) báo lãi ròng quý 2/2021 “đi lùi” 8% so với cùng kỳ năm trước, còn gần 327 tỷ đồng.

Tính riêng quý 2/2021, doanh thu thuần của SIP đạt gần 1,666 tỷ đồng, tăng 52% so cùng kỳ, chủ yếu đến từ mảng kinh doanh chính bán điện, nước. Lãi gộp gần 328 tỷ đồng, gấp 2.6 lần quý 2 năm trước.

Trái ngược với doanh thu thuần, doanh thu tài chính của SIP giảm 18%, còn hơn 118 tỷ đồng. Dù lợi nhuận từ bán các khoản đầu tư tăng đáng kể nhưng không đủ bù đắp cho phần lãi tiền gửi và cho vay sụt giảm.

Quý 2 năm trước, SIP hoàn nhập dự phòng gần 127 tỷ đồng cho chi phí tài chính và gần 49 tỷ đồng cho chi phí quản lý, dẫn đến quý 2/2021, chi phí của Công ty tăng cao do không còn ghi nhận các khoản hoàn nhập.

Kết quả, SIP lãi ròng gần 327 tỷ đồng trong quý 2/2021, giảm 8% so cùng kỳ.

Kết quả kinh doanh hợp nhất quý 2/2021 của SIP. Đvt: Tỷ đồng
Nguồn: BCTC hợp nhất quý 2/2021 của SIP

Lũy kế 6 tháng đầu năm, doanh thu thuần của SIP đạt gần 2,997 tỷ đồng, tăng 37% so cùng kỳ. Dù chi phí tăng do không hoàn nhập dự phòng nhưng Công ty vẫn lãi ròng gần 513 tỷ đồng, tăng 31%. Với kết quả lãi ròng này, SIP đồng thời đã thực hiện được gần 99% mục tiêu lợi nhuận đề ra cho cả năm 2021.

Tổng tài sản của SIP tại ngày 30/06/2021 đạt hơn 17,410 tỷ đồng, tăng 4% so với đầu năm. Các khoản phải thu ngắn hạn của Công ty tăng 16%, lên gần 3,688 tỷ đồng. Mặt khác, tổng tiền gửi có kỳ hạn trên 3 tháng của SIP tăng nhẹ 5%, lên hơn 3,072 tỷ đồng.

Nợ phải trả của SIP tăng 2%, lên gần 14,144 tỷ đồng. Trong đó, điểm sáng là doanh thu nhận trước tiền thuê đất, nhà xưởng tăng 9%, lên hơn 10,204 tỷ đồng. Ngoài ra, nợ vay của Công ty cũng giảm 21%, về mức gần 365 tỷ đồng.

Hà Lễ

FILI

×
vietstock logo
Về đầu trang