KKC: Chủ tịch và TGĐ cùng đăng ký thoái sạch vốn

27-07-2021 14:11:43+07:00
27/07/2021 14:11 0
  •  

KKC: Chủ tịch và TGĐ cùng đăng ký thoái sạch vốn

Từ 27/07 - 30/07/2021, ông Đoàn Trung Hà - TGĐ CTCP Kim Khí KKC (HNXKKC) và ông Đào Trọng Khôi - Chủ tịch HĐQT KKC cùng đăng ký bán ra toàn bộ cổ phiếu đang nắm giữ tại KKC.

Cụ thể, TGĐ Đoàn Trung Hà muốn thoái 638,400 cp (tỷ lệ 13.61%) và Chủ tịch Đào Trọng Khôi muốn thoái 552,702 cp (tỷ lệ 11.78%). Nếu giao dịch thành công, ông Hà và ông Khôi sẽ không còn nắm giữ cổ phiếu nào và chính thức không còn là cổ đông tại đây.

Về tình hình kinh doanh, nhờ doanh thu tăng đáng kể so với cùng kỳ, KKC báo lãi trong quý 2/2021 sau 3 năm thua lỗ.

Lũy kế 6 tháng đầu năm 2021, doanh thu thuần của KKC đạt gần 226 tỷ đồng, tăng 52% so với cùng kỳ. Sau khi cộng các khoản thu nhập khác và trừ đi các loại chi phí, KKC báo lãi sau thuế nửa đầu năm đạt hơn 8 tỷ đồng, trong khi 6 tháng đầu năm 2020 lỗ hơn 5 tỷ đồng.

So với kế hoạch kinh doanh năm 2021, kết quả 6 tháng đầu năm của KKC đã vượt 108% mục tiêu lãi trước thuế 5 tỷ đồng được ĐHĐCĐ của Công ty thông qua.

* Kim khí KKC lần đầu báo lãi trong quý 2 sau 3 năm

Minh Hồng

FILI

×
vietstock logo
Về đầu trang