Lãi trước thuế quý 2 của VIB tăng 68%

30-07-2021 14:44:59+07:00
30/07/2021 14:44 4
  •  

Lãi trước thuế quý 2 của VIB tăng 68%

Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam (HOSE: VIB) vừa công bố kết quả kinh doanh quý 2 với lợi nhuận trước và sau thuế đều tăng 68% so cùng kỳ, đạt hơn 2,147 tỷ đồng và gần 1,718 tỷ đồng. Tỷ lệ nợ xấu giảm còn 1.69%.

Riêng quý 2, đa phần hoạt động kinh doanh của VIB đều tăng trưởng so với cùng kỳ năm trước. Hoạt động chính đem về gần 2,960 tỷ đồng thu nhập lãi thuần, tăng 56%.

Các nguồn thu phi tín dụng cũng cho kết quả khả quan hơn cùng kỳ như lãi từ hoạt động dịch vụ (+25%), lãi từ mua bán chứng khoán đầu tư (+40%), lãi từ hoạt động khác gấp 2.2 lần (63 tỷ đồng).

Kỳ này, VIB trích gần 314 tỷ đồng để dự phòng rủi ro tín dụng, tăng 18% so cùng kỳ. Kết quả, Ngân hàng báo lãi trước và sau thuế cùng tăng 68%, đạt hơn 2,147 tỷ đồng và gần 1,718 tỷ đồng.

Kết quả kinh doanh hợp nhất quý 2/2021 của VIB. Đvt: Tỷ đồng
Nguồn: BCTC hợp nhất quý 2/2021 của VIB

Lũy kế 6 tháng đầu năm, các nguồn thu của VIB đều tăng trưởng so cùng kỳ. Thu nhập lãi thuần tăng 55% (5,738 tỷ đồng), thu từ dịch vụ tăng 34% (1,373 tỷ đồng).

Đáng chú ý là khoản lãi từ hoạt động khác gấp 3 lần cùng kỳ, chủ yếu do tăng thu từ nợ đã xử lý rủi ro đến 80% (108 tỷ đồng), đồng thời giảm 44% chi phí các công cụ tài chính phái sinh khác (còn 29 tỷ đồng).

VIB tăng 54% chi phí dự phòng rủi ro tín dụng (648 tỷ đồng), Ngân hàng vẫn tăng trưởng lợi nhuận 68% so cùng kỳ, thu về 3,954 tỷ đồng lãi trước thuế và 3,164 tỷ đồng lãi sau thuế. Nếu so với kế hoạch 7,510 tỷ đồng lãi trước thuế được đặt ra cho cả năm 2021, VIB đã thực hiện được 53% sau 6 tháng đầu năm.

Một số chỉ tiêu tài chính của VIB tính đến 30/06/2021. Đvt: Tỷ đồng
Nguồn: BCTC hợp nhất quý 2/2021 của VIB

Tổng tài sản tính đến cuối quý 2 đạt 277,200 tỷ đồng, tăng 13% so với đầu năm. Trong đó, tiền gửi tại các TCTD khác gấp 2.2 lần đầu năm (6,262 tỷ đồng), cho vay các TCTD khác gấp 7.2 lần (11,010 tỷ đồng), cho vay khách hàng tăng 8% (182,945 tỷ đồng).

Về nguồn vốn kinh doanh, tiền gửi của TCTD khác tăng 11% (29,823 tỷ đồng), tiền vay các TCTD khác tăng 50% (23,345 tỷ đồng), tiền gửi khác hàng tăng 12% (168,109 tỷ đồng).

Chất lượng nợ vay của VIB tính đến 30/06/2021. Đvt: Tỷ đồng
Nguồn: BCTC hợp nhất quý 2/2021 của VIB

Tổng nợ xấu tại ngày 30/06/2021 tăng 5% so với đầu năm, ghi nhận gần 3,094 tỷ đồng. Trong đó, tăng mạnh nhất là nợ dưới tiêu chuẩn (+43%). Tỷ lệ nợ xấu trên dư nợ vay giảm từ 1.74% xuống còn 1.69%.

Hàn Đông

FILI

×
vietstock logo
Về đầu trang