Lệnh ATC là gì?

24-07-2021 14:00:00+07:00
24/07/2021 14:00 1
 •  

Lệnh ATC là gì?

Bên cạnh các lệnh phổ biến được sử dụng trong phần lớn thời gian giao dịch, nhà đầu tư cần biết thêm về một số lệnh xuất hiện ở các khoảng thời gian đặt biệt nhằm tối đa hóa lợi nhuận trong một phiên giao dịch.

Lệnh ATC là gì?

 • Là lệnh đặt mua hoặc đặt bán chứng khoán tại mức giá đóng cửa
 • Là lệnh đặt mua hoặc đặt bán chứng khoán tại mức giá mở cửa
 • Là lệnh mua hoặc lệnh bán chứng khoán tại mức giá đóng cửa sau khi kết thúc phiên khớp lệnh định kỳ đóng cửa
 • Là lệnh mua/bán chứng khoán tại mức giá bán thấp nhất/ giá mua cao nhất hiện có trên thị trường

Lệnh ATC (At The Close) được nhập vào hệ thống giao dịch trong thời gian khớp lệnh định kỳ để xác định giá đóng cửa (10h15-10h30). Lệnh ATC sẽ tự động bị hủy bỏ sau thời điểm xác định giá đóng cửa đối với lệnh không được thực hiện hoặc phần lệnh còn lại chưa được thực hiện
Lệnh ATC được ưu tiên trước lệnh giới hạn trong khi so khớp lệnh. Do đó, ATC đặc biệt hữu hiệu nếu NĐT muốn tranh bán nhưng điều này cũng tiềm ẩn rủi ro khớp phải giá không tốt (mua giá cao hoặc bán giá thấp).

Lệnh ATO là gì?

 • Là lệnh đặt mua hoặc đặt bán chứng khoán tại mức giá đóng cửa
 • Là lệnh đặt mua hoặc đặt bán chứng khoán tại mức giá mở cửa
 • Là lệnh mua hoặc lệnh bán chứng khoán tại mức giá đóng cửa sau khi kết thúc phiên khớp lệnh định kỳ đóng cửa
 • Là lệnh mua/bán chứng khoán tại mức giá bán thấp nhất/ giá mua cao nhất hiện có trên thị trường

Lệnh ATO (At The Open) được nhập vào hệ thống giao dịch trong thời gian khớp lệnh định kỳ xác định giá mở cửa. Lệnh này sẽ tự động bị hủy bỏ sau thời điểm xác định giá mở cửa đối với lệnh không được thực hiện hoặc phần lệnh còn lại chưa được thực hiện.
Lệnh ATO được ưu tiên trước lệnh giới hạn trong khi so khớp lệnh.

Lệnh PLO là gì?

 • Là lệnh đặt mua hoặc đặt bán chứng khoán tại mức giá đóng cửa
 • Là lệnh đặt mua hoặc đặt bán chứng khoán tại mức giá mở cửa
 • Là lệnh mua hoặc lệnh bán chứng khoán tại mức giá đóng cửa sau khi kết thúc phiên khớp lệnh định kỳ đóng cửa
 • Là lệnh mua/bán chứng khoán tại mức giá bán thấp nhất/ giá mua cao nhất hiện có trên thị trường

Lệnh PLO (Post Limit Order) chỉ được nhập vào hệ thống trong phiên giao dịch sau giờ. Lệnh này được khớp ngay khi nhập vào hệ thống nếu có lệnh đối ứng chờ sẵn. Giá thực hiện là giá đóng cửa của ngày giao dịch.
Lưu ý, lệnh PLO không được phép sửa, hủy. Trong trường hợp trong phiên khớp lệnh liên tục và khớp lệnh định kỳ đóng cửa không xác định được giá thực hiện khớp lệnh, lệnh PLO sẽ không được nhập vào hệ thống.

Trạng Chứng

FILI

×
vietstock logo
Về đầu trang