Lợi nhuận ròng 6 tháng của HAR chưa đến 100 triệu đồng

31-07-2021 08:10:00+07:00
31/07/2021 08:10 2
  •  

Lợi nhuận ròng 6 tháng của HAR chưa đến 100 triệu đồng

Chi phí lãi vay và chi phí vận hành “ăn mòn” gần hết lợi nhuận gộp của CTCP Đầu tư Thương mại Bất động sản An Dương Thảo Điền (HOSEHAR).

Trong quý 2, doanh thuần của HAR tăng 52% so với cùng kỳ năm trước, đạt hơn 12 tỷ đồng. Cộng thêm giá vốn giảm 2%, lợi nhuận gộp gấp 2.1 lần, đạt hơn 8 tỷ đồng. Do đó, biên lợi nhuận gộp cải thiện từ 50.5% lên 68.3%.

Tuy nhiên, HAR lỗ từ hoạt động tài chính gần 5 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ lãi hơn 4 tỷ đồng. Nguyên nhân chủ yếu do chi phí lãi vay tăng cao, gấp 3.2 lần cùng kỳ.

Mặt khác, chi phí quản lý doanh nghiệp tuy giảm 2% so cùng kỳ, còn gần 3 tỷ đồng, nhưng chiếm đến 36% lợi nhuận gộp.

Như vậy, mặc dù lợi nhuận gộp tăng mạnh, nhưng chi phí lãi vay và chi phí quản lý doanh nghiệp đã ăn mòn gần hết lợi nhuận gộp của HAR, khiến lợi nhuận gộp giảm 99% so cùng kỳ, chỉ còn vỏn vẹn 60 triệu đồng.

Tổng kết 6 tháng đầu năm, lợi nhuận ròng của HAR còn gần 70 triệu đồng, giảm 91% so cùng kỳ.

Năm 2021, HAR đặt mục tiêu doanh thu đạt 90 tỷ đồng, chỉ bằng một nửa thực hiện năm 2020. Dù vậy, HAR vẫn kỳ vọng lợi nhuận sau thuế đạt 9.6 tỷ đồng, gấp 4.8 lần năm trước.

Với kết quả kinh doanh thu được sau nửa năm, e rằng HAR khó hoàn thành được mục tiêu lợi nhuận đề ra khi chỉ mới thực hiện được 1%.

Tính đến cuối quý 2, tổng tài sản của HAR không đổi so với đầu năm, gần 1,262 tỷ đồng. Trong đó, tiền mặt giảm phân nửa so với đầu năm, còn gần 17 tỷ đồng, trong khi các khoản phải thu ngắn hạn tăng 56%, lên hơn 78 tỷ đồng.

Nợ phải trả chủ yếu là nợ vay. Trong đó, Công ty đang có hơn 42 tỷ đồng nợ vay ngắn hạn và 169 tỷ đồng nợ vay dài hạn, không đổi so với đầu năm.

Khang Di

FILI

×
vietstock logo
Về đầu trang