MBKE: Quyết định và Biên bản họp của HĐTV về việc miễn nhiệm Giám đốc Tài chính

14-07-2021 13:26:00+07:00
14/07/2021 13:26 0
  •  

MBKE: Quyết định và Biên bản họp của HĐTV về việc miễn nhiệm Giám đốc Tài chính

Công ty TNHH MTV Chứng khoán MayBank Kim Eng thông báo Quyết định và Biên bản họp của HĐTV về việc miễn nhiệm Giám đốc Tài chính như sau:

Tài liệu đính kèm:
20210714_20210714 MBKE_CBTTBatThuong_QuyetDinhHDTV_ThongQuaViecMienNhiemGiamDocTaiChinh_signed.pdf
20210714_20210714 MBKE_CongVan_CBTTBatThuong_QuyetDinhHDTV_ThongQuaViecMienNhiemGiamDocTaiChinh_signed.pdf

HOSE

×
vietstock logo
Về đầu trang