MSR: Công ty Cổ phần Masan High-tech Materials công bố việc Công ty đã ký Hợp đồng kiểm toán năm với Công ty TNHH KPMG

08-07-2021 15:02:00+07:00
08/07/2021 15:02 0
  •  

MSR: Công ty Cổ phần Masan High-tech Materials công bố việc Công ty đã ký Hợp đồng kiểm toán năm với Công ty TNHH KPMG

.

Tài liệu đính kèm:
1.MSR_2021.7.8_a555390_MHT_CBTT_Audit_Contract_with_KPMG_06_July_2021sign.pdf

HNX

×
vietstock logo
Về đầu trang