OCB sắp phát hành gần 274 triệu cp để trả cổ tức 2020

23-07-2021 10:51:22+07:00
23/07/2021 10:51 0
  •  

OCB sắp phát hành gần 274 triệu cp để trả cổ tức 2020

Ngân hàng TMCP Phương Đông (HOSEOCB) vừa thông báo ngày 03/08/2021 sẽ chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức năm 2020 bằng cổ phiếu với tỷ lệ 25%. Ngày giao dịch không hưởng quyền là 02/08/2021.

Theo tỷ lệ thực hiện quyền 4:1, tức cổ đông sở hữu 04 cp sẽ được nhận 01 cp mới, tổng số cổ phiếu được phát hành để trả cổ tức năm 2020 gần 274 triệu cp, giá trị tương đương gần 2,740 tỷ đồng.

Sau khi hoàn tất phát hành, vốn điều lệ của OCB sẽ tăng từ 10,959 tỷ đồng lên gần 13,699 tỷ đồng.

Trước đó, ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 của OCB đã thông qua phương án tăng vốn điều lệ từ 10,959 tỷ đồng lên 14,449 tỷ đồng, tương đương tăng 32%.

Việc tăng vốn dự kiến được thực hiện qua ba hình thức: Phát hành gần 274 triệu cp để trả cổ tức bằng cổ phiếu tỷ lệ 25%; bán ra khoảng 5 triệu cp theo chương trình ESOP và chào bán riêng lẻ 70 triệu cp cho nhà đầu tư trong và ngoài nước.

Về tình hình hoạt động kinh doanh của OCB, lũy kế 6 tháng đầu năm 2021, Ngân hàng báo lãi trước và sau thuế tăng lần lượt 43% và 42% so với cùng kỳ, đạt hơn 2,661 tỷ đồng và gần 2,120 tỷ đồng. Nếu so với kế hoạch lợi nhuận trước thuế 5,500 tỷ đồng cho cả năm 2021 được ĐHĐCĐ thông qua, OCB đã thực hiện được 48% sau 2 quý đầu năm.

Khang Di

FILI

×
vietstock logo
Về đầu trang