PXT: Giải trình liên quan đến báo cáo tài chính quý 2/2021

29-07-2021 15:41:00+07:00
29/07/2021 15:41 1
  •  

PXT: Giải trình liên quan đến báo cáo tài chính quý 2/2021

.

Tài liệu đính kèm:
1.PXT_2021.7.29_8ac81fc_299Giai_trinh_bien_dong_ket_qua_SXKD_quy_2.2021_so_voi_cung_ky_2020.pdf

HNX

×
vietstock logo
Về đầu trang