logo

SeABank: Lãi trước thuế quý 2 gấp 2.3 lần cùng kỳ

22-07-2021 18:08:14+07:00
22/07/2021 18:08 0
  •  

SeABank: Lãi trước thuế quý 2 gấp 2.3 lần cùng kỳ

Nguyên nhân chính cho tăng trưởng lợi nhuận trước thuế quý 2/2021 của Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (SeABank, HOSESSB) nhờ vào thu nhập từ lãi và hoạt động dịch vụ.

Theo BCTC hợp nhất quý 2/2021, tính riêng trong quý 2, hoạt động cốt lõi đem về cho SeABank hơn 1,325 tỷ đồng thu nhập lãi thuần, tăng 90% so với cùng kỳ.

Thu từ hoạt động dịch vụ gấp 3.7 lần cùng kỳ, đạt hơn 346 tỷ đồng tiền lãi, chủ yếu nhờ tăng thu từ hoa hồng môi giới bảo hiểm, thu phí dịch vụ khác. Hoạt động mua bán chứng khoán đầu tư và hoạt động khác có lãi gần 39 tỷ đồng và gần 49 tỷ đồng.

Mặc dù chi phí hoạt động tăng 21% (639 tỷ đồng) và chi phí dự phòng rủi ro tăng 87% (262 tỷ đồng), Ngân hàng vẫn báo lãi trước và sau thuế lần lượt hơn 858 tỷ đồng và hơn 683 tỷ đồng, gấp 2.3 lần và 3.3 lần cùng kỳ.

Lũy kế 6 tháng đầu năm, SeABank có lãi trước và sau thuế gấp 2.3 và 2.4 lần cùng kỳ, đạt hơn 1,556 tỷ đồng và hơn 1,238 tỷ đồng. So với kế hoạch 2,414 tỷ đồng lãi trước thuế đã đề ra cho cả năm 2021, SeABank đã thực hiện được 64% chỉ tiêu sau 6 tháng.

Kết quả kinh doanh hợp nhất quý 2/2021 của SSB. Đvt: Tỷ đồng
Nguồn: BCTC hợp nhất quý 2/2021 của SSB

Tổng tài sản của SeABank tại thời điểm cuối quý 2 là 186,934 tỷ đồng, tăng 4% so với đầu năm. Trong đó, tiền gửi tại NHNN giảm 16% (còn 2,844 tỷ đồng), tiền gửi tại TCTD khác tăng 25% (32,244 tỷ đồng), cho vay các TDTD khác gấp 8.5 lần (853 tỷ đồng), cho vay khách hàng tăng nhẹ 2% (111,587 tỷ đồng)…

Về nguồn vốn kinh doanh, tiền gửi của các TCTD khác tăng 55% (39,565 tỷ đồng) so với đầu năm, tiền vay TCTD khác lại giảm 27% (còn 12,497 tỷ đồng), tiền gửi khách hàng giảm 5% (còn 107,983 tỷ đồng).

Trong kỳ, dòng tiền thuần từ hoạt động kinh doanh của Ngân hàng chuyển từ âm gần 14 tỷ đồng sang dương gần 6,016 tỷ đồng, chủ yếu do biến động về kinh doanh chứng khoán, biến động các khoản cho vay khách hàng, các khoản tiền gửi, tiền vay của TCTD.

Dòng tiền thuần từ hoạt động đầu tư cũng chuyển từ âm gần 46 tỷ đồng sang dương gần 141 tỷ đồng, do tiền thu từ bán, thanh lý bất động sản đầu tư tăng lên.

Một số chỉ tiêu tài chính của SSB tính đến 30/06/2021. Đvt: Tỷ đồng
Nguồn: BCTC hợp nhất quý 2/2021 của SSB

Tổng nợ xấu của SeABank tại ngày 30/06/2021 giảm nhẹ 3% so với đầu năm, chỉ còn gần 1,964 tỷ đồng. Trong đó nợ dưới tiêu chuẩn giảm 27%, nợ nghi ngờ và nợ có khả năng mất vốn gần như không đổi. Kết quả tỷ lệ nợ xấu trên dư nợ vay giảm từ mức 1.86% đầu năm xuống còn 1.76%.

Chất lượng nợ vay của SSB tính đến 30/06/2021. Đvt: Tỷ đồng
Nguồn: BCTC hợp nhất quý 2/2021 của SSB

Hàn Đông

FILI

×
vietstock logo
Về đầu trang