Tăng mạnh chi phí dự phòng, lãi trước thuế quý 2 của BIDV vẫn tăng 86%

30-07-2021 20:58:12+07:00
30/07/2021 20:58 4
  •  

Tăng mạnh chi phí dự phòng, lãi trước thuế quý 2 của BIDV vẫn tăng 86%

Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt nam (BIDVHOSEBID) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý 1/2021 với lãi trước thuế tăng lần lượt 86% và 85% so với cùng kỳ, đạt hơn 4,726 tỷ đồng và gần 3,789 tỷ đồng.

BIDV cho biết mức tăng trưởng trong quý 2 và nửa đầu năm tốt hơn so với cùng kỳ đến từ kết quả tích cực của thu dịch vụ và ngân hàng số, thu nợ ngoại bảng và tiết giảm chi phí. 

Tính riêng trong quý 2, hoạt động chính thu về gần 12,698 tỷ đồng thu nhập lãi thuần, tăng 83% so với cùng kỳ.

Các nguồn thu ngoài lãi lại có kết quả không đồng nhất. Lãi từ dịch vụ tăng 46% (1,765 tỷ đồng), lãi từ kinh doanh ngoại hối tăng 2% (405 tỷ đồng), lãi từ hoạt động khác tăng 76% (2,161 tỷ đồng).

Ở chiều ngược lại, lãi từ mua bán chứng khoán kinh doanh giảm 48% so với cùng kỳ, chỉ còn gần 125 tỷ đồng. Mua bán chứng khoán đầu tư báo lỗ hơn 165 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ lãi hơn 797 tỷ đồng.

Kỳ này, chi phí hoạt động chỉ tăng 3% so cùng kỳ, ghi nhận hơn 4,079 tỷ đồng. BIDV dành hơn 8,251 tỷ đồng trích lập dự phòng rủi ro tín dụng, tăng 91%. Kết quả, Ngân hàng báo lãi trước thuế tăng lần lượt 86% và 85% so với cùng kỳ, đạt hơn 4,726 tỷ đồng và gần 3,789 tỷ đồng.

Lũy kế 6 tháng đầu năm, BIDV báo lãi trước và sau thuế cùng tăng 86% so với cùng kỳ, đạt hơn 8,122 tỷ đồng và hơn 6,510 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế ngân hàng mẹ tăng 87%, ghi nhận gần 6,357 tỷ đồng.

Nếu so với kế hoạch cả năm 2021 đạt 13,000 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, BIDV đã thực hiện được 62% sau 2 quý đầu năm.

Kết quả kinh doanh hợp nhất quý 2/2021 của BID. Đvt: Tỷ đồng
Nguồn: BCTC hợp nhất quý 2/2021 của BID

Tổng tài sản Ngân hàng tại thời điểm cuối quý 2 đạt hơn 1.64 triệu tỷ đồng, tăng 8% so với đầu năm. Trong đó, tiền mặt giảm 10% (còn 11,073 tỷ đồng), tiền gửi tại NHNN giảm 24% (còn 37,588 tỷ đồng), tiền gửi tại TCTD gấp 2 lần đầu năm (125,484 tỷ đồng), cho vay khách hàng tăng 7% (gần 1.3 triệu tỷ đồng).

Về nguồn vốn kinh doanh, tiền gửi của các TCTD khác tăng 46% (59,827 tỷ đồng), tiền gửi khách hàng tăng 5% (hơn 1.29 triệu tỷ đồng).

Một số chỉ tiêu tài chính của BID tính đến 30/06/2021. Đvt: Tỷ đồng
Nguồn: BCTC hợp nhất quý 2/2021 của BID

Tổng nợ xấu tính đến ngày 30/06/2021 giảm nhẹ 1% so với đầu năm, còn 21,140 tỷ đồng. Tỷ lệ nợ xấu trên dư nợ vay giảm nhẹ từ mức 1.76% xuống còn 1.63%.

Chất lượng nợ vay của BID tính đến 30/06/2021. Đvt: Tỷ đồng
Nguồn: BCTC hợp nhất quý 2/2021 của BID

Hàn Đông

FILI

×
vietstock logo
Về đầu trang