TV1 có năm thứ 4 liên tiếp báo lỗ quý 2

29-07-2021 08:35:00+07:00
29/07/2021 08:35 2
  •  

TV1 có năm thứ 4 liên tiếp báo lỗ quý 2

Dù doanh thu tăng trưởng đáng kể so với cùng kỳ nhưng vẫn chưa đủ để CTCP Tư vấn Xây dựng Điện 1 (UPCoM: TV1) có thể báo lãi trong quý 2/2021.

Cụ thể, tính riêng quý 2/2021, doanh thu thuần của TV1 đạt hơn 121 tỷ đồng, tăng 36% so với cùng kỳ. Lãi gộp của Công ty theo đó cũng tăng 40%, lên hơn 23 tỷ đồng.

Chi phí trong kỳ của TV1 giảm đáng kể so với quý 2/2020 khi hai mảng chi phí chiếm tỷ trọng lớn nhất là chi phí tài chính (giảm 48%) và chi phí quản lý (giảm 7%) đều ghi nhận giảm. Tuy nhiên.tổng chi phí vẫn đạt gần 24 tỷ đồng, cao hơn con số lợi nhuận gộp.

Kết quả, TV1 lỗ ròng gần 1 tỷ đồng trong quý 2/2021. Đây là năm thứ 4 liên tiếp Công ty báo lỗ quý 2.

Kết quả kinh doanh hợp nhất quý 2/2021 của TV1. Đvt: Tỷ đồng
Nguồn: BCTC hợp nhất quý 2/2021 của TV1

Lũy kế 6 tháng đầu năm, doanh thu thuần của TV1 đạt hơn 222 tỷ đồng, tăng 25% so với cùng kỳ. Lãi sau thuế của TV1 tuy chỉ ghi nhận 509 triệu đồng nhưng vẫn cải thiện đáng kể so với khoản lỗ gần 38 tỷ đồng trong nửa năm trước.

Với kết quả lãi trước thuế đạt 748 triệu đồng trong nửa đầu năm, TV1 chỉ mới thực hiện được hơn 5% mục tiêu lợi nhuận đề ra cho cả năm 2021 (theo kịch bản Công ty sẽ không có thu nhập từ việc bán Nhà máy Thủy điện Sông Bung 5 trong năm 2021).

Tổng tài sản của TV1 tại thời điểm 30/06/2021 ở mức hơn 1,483 tỷ đồng, giảm 7% so với đầu năm. Trong đó, các khoản phải thu ngắn hạn của Công ty (phần lớn là các khoản phải thu khách hàng) giảm 20%, còn xấp xỉ 345 tỷ đồng.

Dư nợ phải trả tại ngày lập báo cáo của TV1 ghi nhận gần 1,203 tỷ đồng, giảm 9% so với đầu năm. Đối với tình hình nợ vay, trong khi các khoản dài hạn giảm 10%, về mức gần 358 tỷ đồng thì các khoản ngắn hạn tăng nhẹ 3%, lên gần 469 tỷ đồng.

Hà Lễ

FILI

×
vietstock logo
Về đầu trang