Đường Kon Tum hoãn ĐHĐCĐ thường niên do dịch Covid-19

30-08-2021 15:20:00+07:00
30/08/2021 15:20 0
  •  

Đường Kon Tum hoãn ĐHĐCĐ thường niên do dịch Covid-19

CTCP Đường Kon Tum (HNX: KTS) thông báo hủy ngày đăng ký cuối cùng 20/08/2021 thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên.

Điều này thực hiện theo thông báo số 1120/TB-CNVSD ngày 05/08 của Chi nhánh Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam.

Lý do là dịch Covid-19 bùng phát và diễn biến phức tạp trên địa bàn Kon Tum, TP.HCM và các tỉnh lần cận. Để đề phòng dịch bệnh và thực hiện đúng quy định của pháp luật liên quan, HĐQT KTS đã quyết định tạm hoãn ĐHĐCĐ thường niên 2021 dự định tổ chức vào tháng 9.

Về tình hình doanh, quý 4 niên độ 2020-2021 (từ 01/04-30/06/2021), KTS báo lãi ròng 3.3 tỷ đồng, gấp 3.5 lần cùng kỳ. Giá vốn thu hẹp giúp lãi gộp Công ty tăng, trong khi chi phí bán hàng và quản lý không tăng đáng kể là các nguyên nhân cho kết quả của KTS. Tính chung cả niên độ, KTS lãi ròng 5.7 tỷ đồng, gấp gần 3 lần niên độ trước.

Tình hình tài chính 4 niên độ gần đây của KTS. Đvt: Triệu đồng

Duy Na

FILI

×
vietstock logo
Về đầu trang