KIS: Thông báo đơn xin từ nhiệm Thành viên BKS

09-08-2021 18:11:00+07:00
09/08/2021 18:11 0
  •  

KIS: Thông báo đơn xin từ nhiệm Thành viên BKS

 Công ty Cổ phần Chứng khoán KIS Việt Nam thông báo đơn xin từ nhiệm Thành viên BKS như sau:

Tài liệu đính kèm:
20210809_20210809 KIS CBTT nhan don tu nhiem cua TV BKS_Nguyen Thi To Mai.pdf
20210809_20210809 KIS Don tu nhiem BOI_Nguyen Thi To Mai (1).pdf

HOSE

×
vietstock logo
Về đầu trang