KIS: Thông báo về thay đổi Thành viên BKS (kèm nghị quyết và biên bản)

06-08-2021 17:58:00+07:00
06/08/2021 17:58 0
  •  

KIS: Thông báo về thay đổi Thành viên BKS (kèm nghị quyết và biên bản)

Công ty Cổ phần Chứng khoán KIS Việt Nam thông báo về thay đổi Thành viên BKS  (kèm nghị quyết và biên bản) như sau:

Tài liệu đính kèm:
20210806_20210806 KIS BB kiem phieu DHDCD lan 2.2021_Thay doi BOI.pdf
20210806_20210806 KIS CBTT NQ DHDCD lan 2.2021_Thay doi BOI.pdf
20210806_20210806 KIS NQ DHDCD lan 2.2021_Thay doi BOI.pdf

HOSE

×
vietstock logo
Về đầu trang