Doanh nghiệp nào tăng lãi nhiều nhất sau soát xét bán niên 2021?

16-09-2021 14:00:00+07:00
16/09/2021 14:00 1
  •  

Doanh nghiệp nào tăng lãi nhiều nhất sau soát xét bán niên 2021?

Cùng điểm lại những con số chênh lệch lợi nhuận của các doanh nghiệp niêm yết sau soát xét bán niên 2021.

Sau soát xét bán niên 2021, doanh nghiệp niêm yết nào tăng lãi nhiều nhất tính theo giá trị tuyệt đối?

Đứng đầu danh sách tăng lãi hơn trăm tỷ là Tập đoàn VINGROUP (HOSE: VIC) và Vinhomes (HOSE: VHM) khi báo lãi ròng sau soát xét lần lượt tăng 238 tỷ đồng và 289 tỷ đồng, chủ yếu nhờ giá vốn giảm mạnh hơn mức giảm doanh thu so với báo cáo tự lập.

Sau soát xét bán niên 2021, doanh nghiệp niêm yết nào giảm lãi nhiều nhất tính theo số tuyệt đối?

  • VHM
  • VIC
  • PC1
  • ACV

Doanh nghiệp duy nhất báo lãi giảm hơn trăm tỷ là Tổng Công ty Cảng Hàng không Việt Nam - CTCP (UPCoM: ACV). Theo giải trình của ACV, doanh thu giảm chủ yếu do chính sách giảm giá của ACV để hỗ trợ các hãng hàng không, các đơn vị kinh doanh dịch vụ tại cảng hàng không trong giai đoạn ảnh hưởng của dịch Covid-19 từ 01/05/2021.

Chi phí tài chính biến động do điều chỉnh giá trị khoản đầu tư vào CTCP Dịch vụ Hàng hoá Hàng không Việt Nam vì công ty phát hành cổ phiếu cho người lao động dẫn đến tỷ lệ sở hữu của ACV tại Công ty giảm, không đủ điều kiện hợp nhất theo quy định. Còn chi phí quản lý doanh nghiệp tăng chủ yếu do trích lập bổ sung dự phòng nợ phải thu khó đòi theo quy định của Bộ Tài chính. Không chỉ giảm hơn 169 tỷ đồng lợi nhuận ròng, ACV còn nhận thêm ý kiến nhấn mạnh của đơn vị kiểm toán về việc cổ phần hóa.

Sau soát xét bán niên 2021, doanh nghiệp niêm yết nào tăng lỗ nhiều nhất tính theo số tương đối?

Không chỉ lỗ thêm 15 tỷ đồng sau soát xét, kiểm toán còn đưa ra ý kiến nhấn mạnh đối với Chế biến Thủy sản xuất khẩu Minh Hải (UPCoM: JOS). Cụ thể, kiểm toán lưu ý về việc Công ty có lỗ lũy kế vượt vốn chủ sở hữu 287 tỷ đồng và nợ ngắn hạn vượt tài sản ngắn hạn gần 485 tỷ đồng do Công ty vay ngắn hạn để đầu tư tài sản dài hạn. Khả năng hoạt động liên tục của Công ty còn phụ thuộc vào các hoạt động có lãi trong tương lai cũng như việc tái cấu trúc nguồn vốn.

Trạng Chứng

FILI

×
vietstock logo
Về đầu trang