Kiểm toán nghi ngờ khả năng hoạt động liên tục của VHG

07-09-2021 09:56:58+07:00
07/09/2021 09:56 0
  •  

Kiểm toán nghi ngờ khả năng hoạt động liên tục của VHG

Báo cáo tài chính soát xét bán niên 2021 của CTCP Đầu tư và Phát triển Việt Trung Nam (UPCoM: VHG) ghi nhận lỗ ròng hơn 33 tỷ đồng, nâng lỗ lũy kế lên mức 1,343 tỷ đồng tính đến ngày 30/06/2021.

Theo giải trình của VHG, do trong năm Công ty chưa có doanh thu, đồng thời vẫn phát sinh hàng loạt chi phí.

Cụ thể, 6 tháng đầu năm 2021, VHG đã thực hiện thoái 9.6 triệu cổ phần tại công ty con là CTCP Công nghiệp Cao su Quảng Nam với số lỗ là 82.2 tỷ và thực hiện hoàn nhập dự phòng đối với khoản đầu tư vào Công ty con sau khi thực hiện chuyển nhượng cổ phần, số hoàn nhập là 55.5 tỷ đồng.

Đồng thời, VHG trích lập dự phòng đối với khoản đầu tư vào Công ty liên kết là CTCP Sản xuất Ứng dụng Công nghệ Cao Thái Sơn là 3.8 tỷ đồng và trích lập dự phòng thêm khoản đầu tư vào CTCP Công nghiệp Cao su Quảng Nam số tiền 1.9 tỷ đồng.

Ngoài ra, chi phí dự phòng nợ phải thu khó đòi đối với khoản công nợ lâu năm không có khả năng thu hồi với số tiền là 465 triệu đồng.

Tính đến cuối quý 2/2021, tổng tài sản của VHG giảm 15% so với đầu năm, còn gần 197 tỷ đồng. Trong đó, Công ty có khoản phải thu ngắn hạn hơn 49 tỷ đồng, tăng 33% và đầu tư tài chính dài hạn hơn 147 tỷ đồng, giảm 24% so với đầu năm.

Nợ phải trả của Công ty đều là nợ ngắn hạn và Công ty không có dư nợ vay tài chính.

Đáng chú ý, tại báo cáo soát xét này, đơn vị kiểm toán nhấn mạnh VHG đã lỗ luỹ kế đến hơn 1,343 tỷ đồng, chiếm 89.54% vốn điều lệ.

Ngoài ra, tại ngày 30/6/2021, VHG có khoản nợ quá hạn tiền thuế phải nộp Ngân sách Nhà nước với số tiền gần 10.8 tỷ đồng và Cục Thuế tỉnh Quảng Nam đã thực hiện cưỡng chế nợ thuế bằng biện pháp phong toả các tài khoản của VHG mở tại ngân hàng.

Theo đó, đơn vị kiểm toán cho rằng các điều kiện này cho thấy sự tồn tại của yếu tố không chắc chắn trọng yếu có thể dẫn đến nghi ngờ đáng kể về khả năng hoạt động liên tục của VHG.

Khang Di

FILI

×
vietstock logo
Về đầu trang