Lãi ròng bán niên Vinaconex giảm 13% sau soát xét

03-09-2021 09:30:00+07:00
03/09/2021 09:30 0
  •  

Lãi ròng bán niên Vinaconex giảm 13% sau soát xét

Theo báo cáo tài chính soát xét hợp nhất bán niên năm 2021, Tổng CTCP Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam (Vinaconex, HOSE: VCG) ghi nhận lợi nhuận ròng hơn 217 tỷ đồng, giảm 13%, tương đương gần 33 tỷ đồng so với báo cáo công ty tự lập.

So với báo cáo tự lập, lãi liên doanh liên kết tăng mạnh, gấp 3.2 lần, lên hơn 39 tỷ đồng. Đồng thời lợi nhuận khác cũng gấp 2.3 lần, lên gần 8 tỷ đồng. Trong khi đó, chi phí bán hàng giảm 19%, còn hơn 21 tỷ đồng sau soát xét. Dù vậy, lãi ròng bán niên của VCG vẫn giảm 13% so với báo cáo tự lập, còn hơn 217 tỷ đồng.

Qua đó, nguyên nhân chủ yếu khiến lợi nhuận bán niên của VCG điều chỉnh giảm là do Công ty ghi nhận chi phí quản lý doanh nghiệp gần 40 tỷ đồng, thay vì được hoàn nhập dự phòng hơn 44 tỷ đồng như báo cáo tự lập ghi nhận.

Theo thuyết minh báo cáo soát xét bán niên 2021, VCG ghi nhận chi phí quản lý doanh nghiệp phát sinh gần 40 tỷ đồng chủ yếu do khoản hoàn nhập dự phòng phải thu khó đòi ít hơn so với báo cáo tự lập là gần 80 tỷ đồng.

So với kết quả kinh doanh bán niên năm 2020, lãi ròng của VCG giảm 45% chủ yếu do doanh thu tài chính giảm mạnh 73%, còn gần 202 tỷ đồng.

Năm 2021, VCG dự kiến doanh thu hợp nhất đạt 12,230 tỷ đồng, tăng 41% so với kết quả thực hiện năm 2020 và lãi sau thuế đạt hơn 1,000 tỷ đồng. So với kế hoạch, VCG đã thực hiện được 25% mục tiêu lợi nhuận năm.

Tại thời điểm 30/06/2021, tổng tài sản hợp nhất của VCG ghi nhận 30,126 tỷ đồng, tăng hơn 10,500 tỷ đồng so với đầu năm. Trong đó, tiền và các khoản tương đương tiền tăng 42% so với đầu năm, lên gần 2,828 tỷ đồng.

Tổng khoản phải thu  chiếm 54% tổng tài sản với phải thu ngắn hạn tăng 84% và phải thu dài hạn gấp 11.4 lần đầu năm.

Khang Di

FILI

×
vietstock logo
Về đầu trang