Lợi nhuận sau thuế tháng 8 của TLH đạt hơn 33 tỷ đồng

14-09-2021 10:06:56+07:00
14/09/2021 10:06 3
  •  

Lợi nhuận sau thuế tháng 8 của TLH đạt hơn 33 tỷ đồng

Theo công bố kết quả kinh doanh gần đây, doanh thu và lợi nhuận sau thuế hợp nhất tháng 8/2021 của CTCP Tập đoàn Thép Tiến Lên (HOSE: TLH) đạt lần lượt gần 291 tỷ đồng và hơn 33 tỷ đồng, đều giảm hơn 13% so với tháng trước.

Lũy kế 8 tháng đầu năm, tổng doanh thu và lợi nhuận sau thuế của TLH đạt lần lượt hơn 3,000 tỷ đồng và gần 379 tỷ đồng, thực hiện được 60% và vượt hơn 51% so với kế hoạch đề ra cho cả năm 2021.

Theo báo cáo hợp nhất soát xét quý 2/2021, tại thời điểm cuối tháng 6/2021, tổng tài sản của TLH đạt hơn 3,204 tỷ đồng, tăng 15% so với đầu năm. Trong đó, giá trị hàng tồn kho tăng đến 29%, lên gần 2,119 tỷ đồng.

Mặt khác, nợ phải trả của TLH ghi nhận gần 1,459 tỷ đồng, tăng 13%. Nợ vay ngắn hạn của Công ty tăng 11%, lên gần 1,177 tỷ đồng; Công ty tiếp tục không sử dụng các khoản vay dài hạn.

Thượng Ngọc

FILI

×
vietstock logo
Về đầu trang