RCL: Vũ Thị Hồng Vân - người có liên quan đến Chủ tịch HĐQT - đã bán 17,135 CP

07-09-2021 17:07:00+07:00
07/09/2021 17:07 0
  •  

RCL: Vũ Thị Hồng Vân - người có liên quan đến Chủ tịch HĐQT - đã bán 17,135 CP

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Vũ Thị Hồng Vân
- Mã chứng khoán: RCL
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 17,135 CP (tỷ lệ 0.14%)
- Tên của người có liên quan tại TCNY: Trần Văn Châu
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Chủ tịch HĐQT
- Quan hệ của cá nhân thực hiện giao dịch với NCLQ: Vợ
- Số lượng cổ phiếu NCLQ đang nắm giữ: 1,208,085 CP (tỷ lệ 9.59%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 17,135 CP
- Số lượng cổ phiếu đã bán: 17,135 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 0 CP (tỷ lệ 0%)
- Ngày bắt đầu giao dịch: 26/08/2021
- Ngày kết thúc giao dịch: 06/09/2021.

HNX

×
vietstock logo
Về đầu trang