Doanh thu giảm kéo lợi nhuận ND2 đi lùi 13% trong quý 3

14-10-2021 10:24:52+07:00
14/10/2021 10:24 0
  •  

Doanh thu giảm kéo lợi nhuận ND2 đi lùi 13% trong quý 3

Doanh thu giảm trong khi giá vốn tăng khiến lãi ròng của CTCP Đầu tư và Phát triển Điện Miền Bắc 2 (UPCoM: ND2) giảm 13% so với cùng kỳ năm trước, còn hơn 85 tỷ đồng.

Trong quý 3, ND2 đạt gần 147 tỷ đồng doanh thu thuần, giảm 11% so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, giá vốn biến động nghịch chiều, tăng 6% khiến lợi nhuận gộp giảm 15%, còn hơn 115 tỷ đồng. Biên lãi gộp của ND2 giảm từ 82.3% xuống còn 78.8%.

Do vậy, mặc dù lãi vay và chi phí quản lý đều lần lượt giảm 17% và 33% so với cùng kỳ nhưng lãi ròng của ND2 vẫn giảm 13%, còn hơn 85 tỷ đồng.

Trước đó, ND2 công bố doanh thu thuần quý 2 cũng sụt giảm và cho biết doanh thu sản xuất điện hoàn toàn phụ thuộc vào thủy văn nên với lượng mưa ít hơn so với cùng kỳ năm 2020 thì sản lượng điện quý 2 năm nay cũng thấp hơn khiến doanh thu thuần sụt giảm.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, ND2 ghi nhận lãi ròng gần 105 tỷ đồng, đi ngang so với cùng kỳ năm trước cũng chủ yếu do doanh thu giảm nhưng giá vốn tăng.

Năm 2021, Công ty đặt mục tiêu doanh thu thuần 386 tỷ đồng, giảm nhẹ 1% so với 2020. Lãi sau thuế dự kiến tăng 5% lên gần 140 tỷ đồng. So với kế hoạch này, ND2 đã thực hiện 73% chỉ tiêu doanh thu và 75% mục tiêu lợi nhuận cả năm sau 9 tháng.

Tính đến ngày 30/09/2021, tổng tài sản của ND2 giảm 5% so với đầu năm, về còn gần 1,767 tỷ đồng. Trong đó, phần lớn là tài sản cố định với giá trị hơn 1,612 tỷ đồng.

Đáng chú ý, tiền và các khoản tương đương tiền của Công ty giảm mạnh 60% so với đầu năm, còn hơn 29 tỷ đồng. Trong khi đó, các khoản phải thu ngắn hạn gấp 2.1 lần đầu năm, lên hơn 54 tỷ đồng.

Nợ phải trả chủ yếu từ nguồn nợ vay tài chính với gần 1,024 tỷ đồng. Trong đó, nợ vay ngắn hạn tăng 35%, lên hơn 139 tỷ đồng và nợ vay dài hạn giảm 13%, xuống còn 884 tỷ đồng.

Khang Di

FILI

×
vietstock logo
Về đầu trang