Doanh thu sụt giảm mạnh, NTC báo lãi sau thuế quý 3 bằng một nửa cùng kỳ

14-10-2021 14:39:34+07:00
14/10/2021 14:39 2
  •  

Doanh thu sụt giảm mạnh, NTC báo lãi sau thuế quý 3 bằng một nửa cùng kỳ

Sụt giảm doanh thu trong cả hoạt động kinh doanh chính lẫn hoạt động tài chính, lợi nhuận sau thuế quý 3/2021 của CTCP Khu Công nghiệp Nam Tân Uyên (UPCoM: NTC) chỉ đạt gần 49 tỷ đồng, giảm 50% so với cùng kỳ.

Trong quý 3/2021, doanh thu thuần của NTC ghi nhận gần 38 tỷ đồng, giảm 64% so với cùng kỳ, chủ yếu do doanh thu mảng kinh doanh bất động sản đầu tư chỉ bằng 27% so với quý 3 năm trước. Lợi nhuận gộp của NTC chỉ còn hơn 21 tỷ đồng, giảm 74%.

Doạnh thu tài chính của NTC cũng ghi nhận giảm 17%, còn gần 42 tỷ đồng, do lãi tiền gửi và cho vay thu về ít hơn cùng kỳ.

Chi phí trong kỳ giảm khi cả chi phí tài chính, chi phí bán hàng và chi phí quản lý đều giảm lần lượt 98%, 21% và 29%.

Tuy nhiên, tiết giảm chi phí vẫn không giúp kết quả kinh doanh của NTC tăng trưởng trong quý 3 khi lợi nhuận sau thuế của Công ty chỉ đạt gần 49 tỷ đồng, giảm 50% so với cùng kỳ.

Kết quả kinh doanh quý 3/2021 của NTC. Đvt: Tỷ đồng
Nguồn: BCTC quý 3/2021 của NTC

Do ảnh hưởng từ kết quả quý 3, doanh thu lũy kế 9 tháng đầu năm của NTC giảm 15% so với cùng kỳ, còn gần 165 tỷ đồng. Trong khi đó, giá vốn gần như không đổi khiến lợi nhuận gộp giảm đến 21%, về mức hơn 111 tỷ đồng.

Sau khi cộng doanh thu tài chính và trừ đi các loại chi phí khác, NTC báo lãi sau thuế 9 tháng đầu năm đạt hơn 212 tỷ đồng, giảm 11%.

So với kỳ vọng lãi sau thuế gần 227 tỷ đồng trong năm 2021, mức lợi nhuận 9 tháng của NTC đã thực hiện được 93.5% mục tiêu đề ra.

Tổng tài sản của NTC tại thời điểm cuối tháng 9/2021 giảm 7% so với đầu năm, về mức 4,141 tỷ đồng. Trong đó, tiền và tiền gửi của Công ty giảm 16%, còn gần 1,299 tỷ đồng, chủ yếu do NTC không còn ghi nhận khoản mục tương đương tiền 190.2 tỷ đồng.

Tại thời điểm lập báo cáo, nợ phải trả của NTC giảm 10% so với đầu năm, còn 3,399 tỷ đồng. Cả vay nợ ngắn hạn và dài hạn đều giảm mạnh lần lượt 68% và 96%, khiến tổng nợ vay giảm 68%, về mức 188 tỷ đồng.

Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn của NTC tuy giảm gần 40% so với đầu năm nhưng nhờ có thêm doanh thu dài hạn nên tổng doanh thu chưa thực hiện của Công ty tăng nhẹ 2%, đạt 3,050 tỷ đồng.

Hà Lễ

FILI

×
vietstock logo
Về đầu trang