Thấm đòn từ Covid, Dịch vụ Bến Thành dự kiến “trắng tay” năm 2021

14-10-2021 08:55:22+07:00
14/10/2021 08:55 0
  •  

Thấm đòn từ Covid, Dịch vụ Bến Thành dự kiến “trắng tay” năm 2021

Ảnh hưởng tác động của dịch Covid-19, CTCP Dịch vụ Bến Thành (BTSC, HNX: BSC) đang muốn điều chỉnh giảm kế hoạch doanh thu năm 2021 xuống 20% và lợi nhuận trước thuế về mức 0.

BTSC vừa thông báo lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2021. Thời gian nhận phiếu lấy ý kiến trước 15h ngày 19/10/2021.

Theo đó, Công ty muốn giảm chỉ tiêu doanh thu xuống 20%, về còn 11.1 tỷ đồng và dự kiến không có đồng lợi nhuận nào (Chỉ tiêu trước đó là 1.8 tỷ đồng).

Kế hoạch sau khi điều chỉnh cụ thể như sau:
Nguồn: BTSC

Về nguyên nhân, BTSC cho biết kết thúc nửa đầu năm 2021, hoạt động kinh doanh của Công ty tiếp tục chịu ảnh hưởng dịch Covid-19 kéo dài và việc trích lập khoản dự phòng vào công ty liên doanh, liên kết dẫn đến sụt giảm doanh thu và lợi nhuận.

Duy Na

FILI

×
vietstock logo
Về đầu trang