Tổng Giám đốc HIG tiếp tục muốn tăng sở hữu

14-10-2021 14:51:56+07:00
14/10/2021 14:51 2
  •  

Tổng Giám đốc HIG tiếp tục muốn tăng sở hữu

Nhằm mục đích đầu tư, ông Lê Hải Đoàn - Ủy viên HĐQT kiêm TGĐ CTCP Tập đoàn HIPT (UPCoM: HIG) - tiếp tục đăng ký mua hơn 1 triệu cp HIG từ ngày 18/10-16/11/2021.

Nếu giao dịch thành công, Tổng Giám đốc HIG sẽ tăng tỷ lệ sở hữu tại đây từ 24.76% (hơn 5 triệu cp) lên 30% (hơn 6 triệu cp).

Trước đó, ông Đoàn đã mua 989,900 cp HIG trong tổng số 1 triệu cp đã đăng ký từ ngày 01/10 - 06/10/2021 do người bán không bán đủ số lượng mà ông Đoàn muốn mua. Trong ngày 06/10, cổ phiếu HIG cũng ghi nhận thỏa thuận đúng bằng lượng cổ phiếu vị TGĐ gom vào với giá trị hơn 8 tỷ đồng.

Được biết, mới đây, ĐHĐCĐ bất thường HIG đã thông qua việc miễn chào mua công khai, đồng ý để ông Đoàn tăng tỷ lệ sở hữu bằng cách mua 2 triệu cp của cổ đông Mai Hoàng và Nguyễn Duy Nguyên mà không cần thực hiện thủ tục chào mua công khai.

Ngoài ra, ĐHĐCĐ HIG cũng thông qua việc điều chỉnh kế hoạch kinh doanh niên độ 2021-2022 với doanh thu dự kiến đạt 420 tỷ đồng (giảm 35%) và lợi nhuận đạt 5 tỷ đồng (giảm 50% so với kế hoạch cũ).

Thêm nữa, cổ đông cũng nhất trí thông qua việc bán toàn bộ cổ phiếu quỹ với mức giá không thấp hơn 8,000 đồng/cp và thông qua việc bán bổ sung cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 186:94 và mức giá chào bán là 8,000 đồng/cp.

Minh Hồng

FILI

×
vietstock logo
Về đầu trang