VRG báo lãi quý 3 sụt giảm 78%

14-10-2021 12:00:28+07:00
14/10/2021 12:00 0
  •  

VRG báo lãi quý 3 sụt giảm 78%

Sụt giảm trong cả doanh thu thuần lẫn doanh thu tài chính đã khiến CTCP Phát triển Đô thị và Khu công nghiệp Cao su Việt Nam (UPCoM: VRG) lãi sau thuế chưa đến 1 tỷ đồng trong quý 3/2021, giảm 78% so với kết quả cùng kỳ.

Trong quý 3/2021, doanh thu cho thuê bất động sản lẫn cung cấp dịch vụ của VRG đều sụt giảm khiến doanh thu thuần giảm 6% so với cùng kỳ, còn gần 4.6 tỷ đồng. Tuy nhiên, giá vốn lại gần như không thay đổi khiến lợi nhuận gộp của Công ty giảm 11%, chỉ đạt gần 2.3 tỷ đồng.

Không chỉ doanh thu thuần, doanh thu tài chính từ lãi tiền gửi ngân hàng của VRG cũng giảm mạnh 43%, còn hơn 2 tỷ đồng.

Trong khi đó, chi phí quản lý doanh nghiệp của Công ty lại tăng đến 49%, lên hơn 3 tỷ đồng. Nguyên nhân là do VRG tăng mức dự phòng thêm gần 1 tỷ đồng đối với các khoản nợ khó đòi.

Hệ quả, VRG báo lãi sau thuế chỉ đạt 779 triệu đồng trong quý 3/2021, giảm 78% so với cùng kỳ.

Kết quả kinh doanh quý 3/2021 của VRG. Đvt: Triệu đồng
Nguồn: BCTC quý 3/2021 của VRG

Lũy kế 9 tháng đầu năm, doanh thu thuần của VRG ghi nhận hơn 13 tỷ đồng, giảm 22% so với cùng kỳ. Cùng với sự sụt giảm của doanh thu tài chính, lợi nhuận sau thuế cả kỳ của Công ty giảm đến 67%, còn gần 4 tỷ đồng.

So với kỳ vọng lãi sau thuế hơn 35 tỷ đồng trong năm 2021, VRG chỉ mới thực hiện được hơn 10% mục tiêu đề ra sau 9 tháng đầu năm.

Tổng tài sản của VRG tại thời điểm cuối tháng 9 giảm nhẹ 4% so với đầu năm, về mức gần 626 tỷ đồng, chủ yếu do khoản tiền gửi ngắn hạn của Công ty chỉ còn 178 tỷ đồng (giảm 23%). Trong khi đó, các khoản phải thu ngắn hạn và chi phí xây dựng cơ bản dở dang KCN Cộng Hòa tăng lần lượt 70% và 30%, lên 41 tỷ đồng và 74 tỷ đồng.

Nợ phải trả của VRG ghi nhận gần 356 tỷ đồng, giảm 6% so với đầu năm, trong đó, gần 295 tỷ đồng đến từ khoản mục doanh thu chưa thực hiện. VRG hiện không có bất kỳ khoản nợ vay nào.

Hà Lễ

FILI

×
vietstock logo
Về đầu trang