Kiểm toán Nhà nước tính vốn đầu tư cao tốc Bắc - Nam rẻ hơn 16.000 tỷ

06-01-2022 08:48:42+07:00
06/01/2022 08:48 1

Kiểm toán Nhà nước tính vốn đầu tư cao tốc Bắc - Nam rẻ hơn 16.000 tỷ

Theo tính toán của Kiểm toán Nhà nước, tổng mức đầu tư cho 729 km đường cao tốc Bắc - Nam có thể là 130.605 tỷ đồng, thấp hơn 16.330 tỷ so với tờ trình của Chính phủ.

Kiểm toán Nhà nước vừa có báo cáo đánh giá về Dự án đầu tư xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021- 2025, trong đó, ghi nhận ý kiến của cơ quan kiểm toán về tổng mức đầu tư, nguồn vốn và tiến độ dự án…

Cụ thể, Kiểm toán Nhà nước nhất trí với quan điểm cần thiết đầu tư dự án cao tốc Bắc - Nam phía Đông của Chính phủ tại Tờ trình số 568/TTr-CP ngày 21/12/2021. Trong đó, việc đầu tư dự án là phù hợp với Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm giai đoạn 2021-2030 đã được Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng thông qua.

Tuy nhiên, về sơ bộ tổng mức đầu tư, nguồn vốn, Kiểm toán Nhà nước cho rằng tổng giá trị đầu tư dự án có thể thấp hơn so với tờ trình của Chính phủ.

Tổng vốn đầu tư dự án đường cao tốc Bắc - Nam ảnh 1

Đường cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận thuộc trục cao tốc Bắc - Nam phía Đông. Ảnh: Phạm Ngôn.

Có thể rẻ hơn 16.330 tỷ đồng

Cụ thể, tại tờ trình số liệu sơ bộ tổng mức đầu tư dự án, cơ quan soạn thảo ước tính với quy mô 4 làn xe, dài 729 km, tổng giá trị đầu tư dự án cao tốc này là 146.990 tỷ đồng.

Trong đó, chi phí xây dựng và thiết bị là 95.837 tỷ; chi phí giải phóng mặt bằng là 19.097 tỷ; chi phí quản lý dự án, tư vấn, khác chiếm 12.015 tỷ và chi phí dự phòng là 20.041 tỷ đồng.

Như vậy, bình quân mỗi km đường dự án cao tốc Bắc - Nam theo tờ trình sẽ là 175,4 tỷ (không tính chi phí giải phóng mặt bằng).

Tuy nhiên, Kiểm toán Nhà nước cho rằng số liệu sơ bộ kể trên chưa có thông tin thuyết minh về việc đã tính toán, rà soát kỹ sơ bộ tổng mức đầu tư của từng dự án thành phần và chưa làm rõ một số yếu tố làm ảnh hưởng đến số liệu này.

Cụ thể, về cơ cấu chi phí, cơ quan kiểm toán cho biết chi phí quản lý, tư vấn, khác trong sơ bộ tổng mức đầu tư dự án này tính 12,5% trên chi phí xây lắp, thiết bị. Tỷ lệ này cao hơn nhiều so với dự án cùng quy mô 4 làn xe là đường cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ (giai đoạn 1) khi chỉ tính tỷ lệ 7%.

Về chi phí xây dựng, chiều dài phần tuyến sau khi trừ chiều dài phần cầu và hầm chưa phù hợp, với tổng giá trị gần 125 tỷ; đơn giá phần tuyến dự án thành phần Cần Thơ - Hậu Giang, dự án thành phần 12 (Hậu Giang - Cà Mau) theo sơ bộ tổng mức đầu tư xác định hệ số vùng chưa phù hợp.

Ngoài ra, chi phí hầm chui dân sinh bị tính trùng do đã có trong suất đầu tư đường. Điều này làm tăng sơ bộ tổng mức đầu tư tại dự án thành phần Cần Thơ - Hậu Giang 307 tỷ và 512 tỷ tại dự án thành phần Hậu Giang - Cà Mau.

Về dự phòng, chỉ số giá xây dựng tính toán trong sơ bộ tổng mức đầu tư thiếu chỉ số giá xây dựng năm 2020, năm gần nhất theo hướng dẫn của Bộ Xây dựng. Trong khi dự án thành phần Chí Thạnh - Vân Phong chỉ số giá còn chưa phù hợp.

Vì vậy, theo kết quả kiểm toán một số dự án đường cao tốc có quy mô tương tự (4 làn xe), như cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ giai đoạn 1 và căn cứ Thông tư 11/2021 hướng dẫn quy đổi chi phí về năm tính toán, sử dụng chỉ số giá xây dựng bình quân năm 2018, 2019, 2020, Kiểm toán Nhà nước xác định lại số liệu sơ bộ tổng mức đầu tư dự án cao tốc Bắc - Nam phía Đông là 130.605 tỷ đồng.

Trong đó, chi phí xây dựng và thiết bị là 89.111 tỷ; chi phí giải phóng mặt bằng là 19.097 tỷ; chi phí quản lý dự án, tư vấn, khác là 6.036 tỷ và dự phòng dự án là 16.361 tỷ đồng.

Như vậy, tổng chi phí đầu tư dự án do cơ quan kiểm toán ước tính thấp hơn 16.330 tỷ so với tờ trình của Chính phủ, tương đương chi phí bình quân 152,9 tỷ/km (không bao gồm GPMB).

Kiểm toán Nhà nước đề nghị Chính phủ, chỉ đạo Bộ Giao thông vận tải và cơ quan liên quan rà soát kỹ sơ bộ tổng mức đầu tư của các dự án, tính khả thi của sơ bộ tổng mức đầu tư. Tham khảo số liệu của dự án đường cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ giai đoạn 1 để bảo đảm khả năng cân đối nguồn vốn giai đoạn 2021-2025 và đảm bảo có đủ vốn triển khai hoàn thành toàn bộ dự án vào năm 2025.

Tính toán lại tiến độ dự án

Cũng tại báo cáo, Kiểm toán Nhà nước cho biết trong tờ trình của Chính phủ ghi nhận trong giai đoạn 2021-2025, dự án cần bố trí khoảng 119.666 tỷ đồng (81,4% tổng mức đầu tư), phần còn lại (khoảng 27.324 tỷ) sẽ được chuyển tiếp bố trí giai đoạn 2026-2030.

Theo kế hoạch đầu tư công trung hạn 2021-2025 đã được Quốc hội thông qua, số tiền dự kiến bố trí đạt khoảng 47.169 tỷ. Như vậy, giai đoạn 2021-2025, cần bổ sung khoảng 72.497 tỷ đồng cho dự án cao tốc Bắc - Nam, kiến nghị cân đối từ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội.

Ngoài ra, tờ trình đưa ra nguyên tắc ưu tiên nguồn vốn đầu tư cho các dự án trọng điểm, có tác dụng lan tỏa, liên kết vùng, thúc đẩy tăng trưởng cho nền kinh tế, có khả năng hấp thụ vốn và đẩy nhanh tiến độ hoàn thành…

Tuy nhiên, Kiểm toán cho biết nguyên tắc điều hòa nguồn vốn giữa các dự án được Chính phủ đưa ra chưa có đánh giá đầy đủ yếu tố có thể ảnh hưởng đến việc triển khai các dự án, chưa có đánh giá cụ thể khả năng hấp thụ vốn đầu tư của các dự án dự kiến đầu tư trong năm 2024-2025 được đẩy tiến độ đầu tư vào năm 2022-2023.

Tổng vốn đầu tư dự án đường cao tốc Bắc - Nam ảnh 2

Dự án đường cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ. Ảnh: T.L.

Bên cạnh đó, những vướng mắc trong việc sắp xếp lại nguồn vốn trong Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025, cũng như nguồn vốn bổ sung chưa được bảo đảm chắc chắn khi tại thời điểm hiện nay.

Vì vậy, Kiểm toán Nhà nước đề nghị Chính phủ xem xét bổ sung thông tin khả năng cân đối nguồn vốn này.

Về tiến độ, dự kiến tiến độ thi công dự án là từ 6/2023 đến năm 2025, kéo dài 2,5 năm. Tuy nhiên, Kiểm toán Nhà nước cho biết chưa có thuyết minh cụ thể tiến độ các giai đoạn thi công (nền đường, mặt đường, cầu…) và tiến độ dự án có sự khác biệt nhiều so với tiến độ của dự án tương tự là Mỹ thuận - Cần Thơ giai đoạn 1 (khởi công năm 2020 đến năm 2023, kéo dài 3,5 năm).

Theo đó, Kiểm toán Nhà nước đề nghị Chính phủ, chỉ đạo Bộ Giao thông vận tải và cơ quan liên quan rà soát, tính toán, xác định lại nguồn vốn đầu tư cho từng giai đoạn để đảm bảo cân đối được nhu cầu vốn hàng năm của dự án.

Quang Thắng

ZING

Tin cùng chuyên mục

vietstock
Quy hoạch - Hạ tầng

Quy hoạch TPHCM trở thành trung tâm về kinh tế, tài chính của Châu Á vào năm 2045

27/05/2022 09:45

Phó Thủ tướng Lê Văn Thành vừa ký Quyết định số 642/QĐ-TTg ngày 26/5/2022 phê duyệt Nhiệm vụ lập Quy hoạch Thành phố Hồ Chí Minh (TPHCM) thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Phó Thủ tướng Lê Văn Thành vừa ký Quyết định số 642/QĐ-TTg ngày 26/5/2022 phê duyệt Nhiệm vụ lập...


vietstock
Quy hoạch - Hạ tầng

TP.HCM muốn phát triển nhà ở dọc metro trong 8 năm tới

26/05/2022 06:12

TP.HCM định hướng phát triển nhà ở tại các khu vực dọc theo điểm kết nối 3 tuyến metro 1, 2, 3A và các đường vành đai.

TP.HCM định hướng phát triển nhà ở tại các khu vực dọc theo điểm kết nối 3 tuyến metro 1, 2, 3A và...


vietstock
Quy hoạch - Hạ tầng

Dự án đường Hồ Chí Minh chậm tiến độ so với yêu cầu

24/05/2022 10:03

Tiếp tục Chương trình Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV, sáng 24/5, Quốc hội nghe Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thể trình bày Tờ trình và Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường Lê Quang Huy trình bày Báo cáo thẩm tra về tổng kết, đánh giá tổng thể tình hình thực hiện Nghị quyết số 66/2013/QH13 và kế hoạch triển khai dự án đường Hồ Chí Minh giai đoạn tiếp theo.

Tiếp tục Chương trình Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV, sáng 24/5, Quốc hội nghe Bộ trưởng Bộ Giao...


vietstock
Quy hoạch - Hạ tầng

Tuyến đường sắt đô thị số 2 của Hà Nội đội vốn hơn 16.000 tỷ

23/05/2022 16:24

Điển hình về lãng phí được chỉ ra là việc tuyến đường sắt đô thị đoạn Nam Thăng Long - Trần Hưng Đạo làm thủ tục điều chỉnh tổng mức đầu tư từ 19.555 tỷ lên 35.679 tỷ đồng.

Điển hình về lãng phí được chỉ ra là việc tuyến đường sắt đô thị đoạn Nam Thăng Long - Trần Hưng...


vietstock
Quy hoạch - Hạ tầng

Xác định chi phí giải phóng mặt bằng cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột

21/05/2022 19:02

Dự án xây dựng đường bộ cao tốc Khánh Hòa – Buôn Ma Thuột có tổng mức đầu tư dự kiến 21.935 tỷ đồng, trong đó chi phí giải phóng mặt bằng (GPMB) tái định cư 2.300 tỷ đồng.

Dự án xây dựng đường bộ cao tốc Khánh Hòa – Buôn Ma Thuột có tổng mức đầu tư dự kiến 21.935 tỷ...


vietstock
Quy hoạch - Hạ tầng

Đề xuất xây tuyến đường sắt TP.HCM – Cần Thơ 7 tỷ USD trước năm 2030

20/05/2022 10:08

Thay vì 10 tỷ USD như kế hoạch ban đầu, dự án xây dựng tuyến đường sắt TP.HCM – Cần Thơ đang được khẩn trương xúc tiến với nguồn vốn đầu tư dự kiến khoảng 7 tỷ USD và cần triển khai trước năm 2030.

Thay vì 10 tỷ USD như kế hoạch ban đầu, dự án xây dựng tuyến đường sắt TP.HCM – Cần Thơ đang được...

LAI 34.8 (0)


vietstock
Quy hoạch - Hạ tầng

Đường sắt Nhổn - ga Hà Nội tiếp tục lùi tiến độ, 'đội' vốn thêm 5.000 tỉ

19/05/2022 20:26

Chậm tiến độ hàng loạt gói thầu, dự án đường sắt đô thị đoạn Nhổn - ga Hà Nội vừa phải xin kéo dài thời gian hoàn thành, tăng tổng mức đầu tư.

Chậm tiến độ hàng loạt gói thầu, dự án đường sắt đô thị đoạn Nhổn - ga Hà Nội vừa phải xin kéo dài...

EIB 34.1 (1.6)


vietstock
Quy hoạch - Hạ tầng

'Đi khảo sát mới thấy kẹt xe dài, đường Vành đai 3 TP.HCM không thể chậm nữa'

19/05/2022 16:04

Đó là nhận định của ông Vũ Hồng Thanh, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Quốc hội khóa XV sau chuyến khảo sát thực tế tuyến Vành đai 3 TP.HCM.

Đó là nhận định của ông Vũ Hồng Thanh, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh...


vietstock
Quy hoạch - Hạ tầng

Lựa chọn vay ODA Nhật Bản để xây tuyến metro 67.000 tỷ đồng tại TP.HCM

16/05/2022 13:16

Khi đề xuất đầu tư metro Bến Thành - Tân Kiên, UBND TP.HCM tiếp tục lựa chọn phương án vay ODA từ Nhật Bản để đảm bảo đồng bộ công nghệ với tuyến Bến Thành - Suối Tiên.

Khi đề xuất đầu tư metro Bến Thành - Tân Kiên, UBND TP.HCM tiếp tục lựa chọn phương án vay ODA từ...


vietstock
Quy hoạch - Hạ tầng

Công bố danh mục 10 cảng cạn Việt Nam

14/05/2022 08:17

Bộ Giao thông vận tải vừa có Quyết định số 584 chính thức bổ sung Cảng cạn Tân cảng Quế Võ tại Bắc Ninh vào danh mục 10 cảng cạn Việt Nam...

Bộ Giao thông vận tải vừa có Quyết định số 584 chính thức bổ sung Cảng cạn Tân cảng Quế Võ tại Bắc...


Về đầu trang