Bà Rịa - Vũng Tàu thu hồi 10 cơ sở nhà, đất của VTG

24/10/2022 10:17
24-10-2022 10:17:59+07:00

Bà Rịa - Vũng Tàu thu hồi 10 cơ sở nhà, đất của VTG

UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu ngày 17/10 vừa qua đã ra quyết định về việc thu hồi 10 cơ sở nhà, đất của CTCP Du lịch Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (UPCoM: VTG).

Theo đó, 10 cơ sở nhà, đất UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu thu hồi từ VTG gồm:

Cơ sở nhà, đất tại số 01 đường Hạ Long (Khu du lịch Mũi Nghinh Phong), phường 2, thành phố Vũng Tàu; diện tích đất: 10,331 m2; diện tích sàn xây dựng: 852 m2.

Cơ sở nhà, đất số 128 đường Hạ Long, phường 2, thành phố Vũng Tàu; diện tích đất: 313.1 m2; diện tích sàn xây dựng: 0 m2.

Cơ sở nhà, đất số 23 đường Trần Phú, phường 5, thành phố Vũng Tàu; diện tích đất: 558 m2; diện tích sàn xây dựng: 325 m2.

Cơ sở nhà, đất số 29-31 đường Trần Hưng Đạo, phường 1, thành phố Vũng Tàu; diện tích đất: 937 m2; diện tích sàn xây dựng: 2,158.41 m2.

Cơ sở nhà, đất số 27-29 đường Trưng Nhị, phường 1, thành phố Vũng Tàu; diện tích đất: 166.4 m2; diện tích sản xây dựng khoảng: 500 m2.

Cơ sở nhà, đất số 31 đường Trung Nhị, phường 1, thành phố Vũng Tàu; diện tích đất: 91.2 m2; diện tích sàn xây dựng khoảng: 317.31 m2.

Cơ sở nhà, đất số 35 đường Trần Hưng Đạo, phường 1, thành phố Vũng Tàu; diện tích đất: 164 m2, diện tích sàn xây dựng: 476.52 m2.

Cơ sở nhà, đất số 01B đường Nguyễn Thái Học, phường 7, thành phố Vũng Tàu; diện tích đất: 1,791 m2; diện tích sàn xây dựng: 342 m2.

Cơ sở nhà, đất số 101 đường Ba Cu, phường 4, thành phố Vũng Tàu; diện tích đất: 206.8 m2, diện tích sàn xây dựng: 206.8 m2.

Cơ sở nhà, đất số 17 đường 30/4, phường 6, thành phố Vũng Tàu, diện tích đất: 1,095.50 m2, diện tích sàn xây dựng: 269.5 m2.

VTG có trách nhiệm bàn giao nguyên trạng 10 cơ sở nhà, đất nêu trên, kèm theo hồ sơ pháp lý có liên quan cho Trung tâm Quản lý và Phát triển Nhà ở tỉnh theo quy định.

Báo cáo kê khai và hạch toán giảm tài sản theo quy định của pháp luật. Việc xử lý vốn hình thành tài sản thu hồi được thực hiện theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp, pháp luật về quản lý vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất kinh doanh tại doanh nghiệp và quy định của pháp luật có liên quan.

Nộp toàn bộ số tiền thu được từ việc cho thuê không đúng quy định vào ngân sách Nhà nước theo quy định về việc sắp xếp lại, xử lý tài sản cộng.

Mặt khác, Trung tâm Quản lý và Phát triển Nhà ở tỉnh có trách nhiệm tiếp nhận nguyên trạng 10 cơ sở nhà, đất nêu trên và hồ sơ pháp lý về nhà, đất để quản lý, trông giữ, bảo vệ. Đồng thời, có trách nhiệm lập các thủ tục để tổ chức bán đấu giá tài sản trên đất và chuyển nhượng quyền sử dụng đất theo quy định.

Sẽ lỗ lũy kế gần 256 tỷ đồng nếu nộp tiền thuê đất

Việc VTG nợ tiền thuê đất đã được đơn vị kiểm toán đề cập trong BCTC soát xét bán niên 2022 của Công ty. Đây cũng là một trong hai cơ sở để đơn vị kiểm toán từ chối đưa ra kết luận đối với BCTC của VTG.

Cụ thể, theo kết luận của Thanh tra tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, VTG chưa chi nhận chi phí thuê đất từ năm 2006 đến năm 2017 với số tiền là hơn 91 tỷ đồng và tiền thuê cơ sở hạ tầng do Ngân sách Tính đầu tư với số tiền gần 3.7 tỷ đồng tại Khu vực Bãi tắm Thủy Văn. Bên cạnh đó, VTG cũng chưa ghi nhận chi phí thuê đất theo các Thông báo tạm nộp của Chi cục thuế Thành phố Vũng Tàu cho năm tài chính 2018, 2019, 2020 và năm 2021.

Tương tự, công ty con của VTG là CTCP Du lịch Nghinh Phong cũng chưa ghi nhận chi phí thuê đất từ ngày 10/01/2013 đến ngày 31/12/2017 tại Khu du lịch Nghinh Phong – Khu vực bãi tắm Thủy Vân lvới số tiền hơn 28 tỷ đồng và tiền thuê cơ sở hạ tầng do Ngân sách Tỉnh đầu tư đối với các công trình hạ tầng kỹ thuật (đoạn Ngã 3 Đài liệt sỹ đến Tôm Càng Xanh) mà Công ty này đang quản lý và sử dụng là gần 3.6 tỷ đồng. Bên cạnh đó, công ty con của VTG cũng chưa ghi nhận chi phí thuê đất theo các Thông báo tạm nộp của Chi cục thuế Thành phố Vũng Tàu cho năm tài chính 2018, 2019, 2020 và 2021.

Do đó, đơn vị kiểm toán không có cơ sở xác định giá trị tiền thuê đất đã bị ghi thiếu từ các năm tài chính 2006 cho đến năm 2021 và 06 tháng đầu năm 2022, cũng như các điều chỉnh hồi tố liên quan BCTC hợp nhất các năm trước của Công ty.

Theo đơn vị kiểm toán, nếu phản ảnh đầy đủ các khoản nêu trên thì chỉ tiêu "Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối” trên bảng cân đối kế toán BCTC hợp nhất bán niên 2022 của VTG sẽ giảm tương ứng hơn 225 tỷ đồng. Đối với BCTC bán niên đã bị đơn vị kiểm toán từ chối đưa ra kết luận, VTG ghi nhận đang lỗ lũy kế hơn 30.7 tỷ đồng tại ngày 30/06/2022. Như vậy, nếu tính thêm các khoản tiền thuê đất phải nộp, VTG sẽ lỗ lũy kế gần 256 tỷ đồng.

VTG nói gì?

Do BCTC bị kiểm toán từ chối đưa ra ý kiến, cổ phiếu của VTG tiếp tục bị hạn chế giao dịch trên sàn UPCoM. Về phía VTG, Công ty cũng đã đưa ra giải trình về vấn đề đơn vị kiểm toán đã đề cập.

Theo đó, VTG cho biết tính đến ngày 07/09, VTG và công ty con là CTCP Du lịch Nghinh Phong vẫn chưa được Cơ quan chức năng có thẩm quyền của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ký hợp đồng cho thuê hạ tầng, hợp đồng cho thuê đất đối với toàn bộ điện tích đất tại Khu bãi tắm Thủy Văn, thành phố Vũng Tàu.

Theo Thông báo ngày 02/05/2013, kết luận của UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tại cuộc họp hỗ trợ các dự án ngoài khu công nghiệp ngày 03/04/2013 có nêu "Đồng ý việc tính tiền thuê đất trong giá thuê hạ tầng đối với phần diện tích đất phục vụ kinh doanh. Phần diện tích không phục vụ kinh doanh không tính tiền thuê đất trong giá thuê hạ tầng". Theo đó, VTG cùng công ty con và các doanh nghiệp khác trên địa bàn có sử dụng đất tại Khu vực bãi tắm Thủy Vân đang tiếp tục kiến nghị Thanh tra Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về đơn giá và các tính tiền thuê đất cho từng khu vực, xem xét để Công ty được ký kết hợp đồng thuê đất tại Khu bãi tắm Thùy Vân, qua đó có thể thực hiện các quyền và nghĩa vụ được quy định trong Luật đất đai, cụ thể là tính tiền thuê đất trên phần diện tích sử dụng cho mục đích kinh doanh và tính toán lại tiền thuê đất với mức thu hợp lý mà doanh nghiệp có thể thực hiện được.

Hà Lễ

FILI

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Hòa Phát đã bán 530 ngàn tấn thép trong tháng 5

CTCP Tập đoàn Hòa Phát (HOSE: HPG) cho biết tình hình bán hàng thép trong tháng 5 tăng 16% so với tháng trước, nhưng giảm 20% so với cùng kỳ năm trước.

DHC muốn hủy chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu

Ngày 26/06 tới, CTCP Đông Hải Bến Tre (HOSE: DHC) sẽ tổ chức ĐHĐCĐ thường niên nhằm thông qua kế hoạch kinh doanh 2023, phương án phân phối lợi nhuận 2022 cũng như...

ABS dự kiến không chia cổ tức 2022, mục tiêu lãi 2023 tăng hơn 84%

Theo tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2023, CTCP Dịch vụ Nông nghiệp Bình Thuận (Bitagco, HOSE: ABS) đặt mục tiêu doanh thu thuần đạt 1,300 tỷ đồng, thấp hơn 19% so...

Sơn Đại Việt chốt ngày tổ chức ĐHĐCĐ thường niên lần 2 sau khi bất thành lần 1

Sáng ngày 25/05/2023, ĐHĐCĐ thường niên 2023 của CTCP Tập đoàn Sơn Đại Việt (HNX: DVG) đã không đủ điều kiện để tiến hành, do không có đủ số lượng cổ phần tham dự.

LIX bị xử lý thuế với tổng số tiền gần 25 tỷ đồng

CTCP Bột Giặt Lix (HOSE: LIX) công bố nhận được Quyết định xử phạt ngày 28/04/2023 của Tổng cục Thuế về việc xử phạt vi phạm hành chính về thuế qua kiểm tra việc...

SID muốn ngưng hợp tác với NVL tại dự án Saigon Co.op An Phú

Theo biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên 2023 của CTCP Đầu tư Phát triển Sài Gòn Co.op (SCID, UPCoM: SID), Công ty cho biết đang bàn bạc với CTCP Tập đoàn Đầu tư Địa ốc...

Tiếp tục đấu giá 82 căn hộ Eco Lakeview của Vinafor, khởi điểm 31 - 35 triệu đồng/m2

Mới đây, Công ty Đấu giá hợp danh Lạc Việt (Lạc Việt) có thông báo về quy chế đấu giá tài sản 82 căn hộ tại tòa nhà HH02 và HH03 thuộc dự án nhà ở cao tầng kết hợp...

PAP lên kế hoạch tăng vốn điều lệ lên 2,380 tỷ đồng

Tại ĐHĐCĐ thường niên dự kiến tổ chức vào ngày 23/06, CTCP Dầu khí Đầu tư Khai thác Cảng Phước An (UPCoM: PAP) sẽ cập nhật tình hình đầu tư các dự án cũng như kế...

Chủ chuỗi Kichi-Kichi, Sumo BBQ… đổi tên công ty

Golden Gate (GoldenGate), chủ nhiều chuỗi thương hiệu nhà hàng đình đám tại Việt Nam mới đây công bố đã thay đổi tên công ty kể từ ngày 02/06/2023.

Chứng khoán SBS sẽ hợp tác toàn diện với một ngân hàng

Sáng ngày 05/06, CTCP Chứng khoán SBS (UPCoM: SBS) đã tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2023. Tại đại hội, ông Phan Quốc Huỳnh - Chủ tịch SBS chia sẻ sắp tới Công ty sẽ hợp...


TIN CHÍNH
ĐỌC NHIỀU NHẤT


Hotline: 0908 16 98 98