[Infographics] Điều kiện cho vay tín dụng đầu tư của Nhà nước

​Theo đó, khách hàng muốn vay tín dụng đầu tư của Nhà nước phải đáp ứng đầy đủ các điều kiện sau:

Tùng Phong

FILI

11-11-2023 15:07:39+07:00

Tin cùng chuyên mục

Hotline: 0908 16 98 98