Hà Nội cần hơn 55,4 tỷ USD để làm 15 tuyến đường sắt đô thị

14/05/2024 10:58
14-05-2024 10:58:00+07:00

Hà Nội cần hơn 55,4 tỷ USD để làm 15 tuyến đường sắt đô thị

Đường sắt đô thị là một động lực quan trọng cho chiến lược phát triển kinh tế-xã hội nhanh và bền vững của thành phố Hà Nội trong thời gian tới, gắn kết với phát triển đô thị.

Hà Nội cần khoảng hơn 55,4 tỷ USD để làm 15 tuyến đường sắt đô thị. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Thành phố Hà Nội đã dự kiến lên kế hoạch nguồn vốn đầu tư tổng thể hệ thống các tuyến đường sắt đô thị theo quy hoạch và bổ sung nhằm thúc đẩy phát triển giao thông công cộng, mở ra không gian phát triển đô thị theo đúng xu thế của các nước trên thế giới.

Trục "xương sống" của giao thông Thủ đô

Tại Đề án tổng thể đầu tư xây dựng hệ thống đường sắt đô thị Thủ đô của Ban Quản lý đường sắt đô thị Hà Nội (MRB), ông Nguyễn Cao Minh, Trưởng Ban MRB nhấn mạnh đường sắt đô thị là trục “xương sống” của hệ thống hạ tầng giao thông vận tải của thành phố.

Do đó, ông Minh khẳng định phát triển hệ thống đường sắt đô thị là tất yếu khách quan, là một động lực quan trọng cho chiến lược phát triển kinh tế-xã hội nhanh và bền vững của thành phố trong thời gian tới, gắn kết với phát triển đô thị, bảo vệ môi trường, thúc đẩy công nghiệp hóa, hiện đại hóa tạo động lực phát triển liên kết vùng Thủ đô, phấn đấu tỷ lệ vận tải hành khách công cộng năm 2035 đạt 50-55%, sau năm 2035 đạt 65-70%.

Định hướng quy hoạch mạng lưới đường sắt đô thị cập nhật theo quy hoạch và điều chỉnh quy hoạch chung Thủ đô, thành phố Hà Nội có tổng số 15 tuyến đường sắt đô thị, trong đó đến năm 2035 là 397,8km và đến năm 2045 là 196,2km.

MRB cũng tính toán sơ bộ nhu cầu vốn đầu tư các tuyến đường sắt đô thị đến năm 2045 cần khoảng 55,44 tỷ USD, trong đó nhu cầu vốn cần huy động giai đoạn đến 2030 đầu tư 96,9km với khoảng 16,2 tỷ USD; giai đoạn đến 2035 làm 301km với vốn đầu tư khoảng 20,9 tỷ USD; giai đoạn đến 2045 đầu tư 196,2km và nguồn vốn 18,2 tỷ USD.

Dựa trên thực hiện rà soát các nguồn vốn đầu tư công bao gồm vốn ngân sách, vốn vay trái phiếu, vốn vay ODA và các nguồn vốn huy động khác theo quy định hiện hành, phía MRB dự kiến đến năm 2030 thành phố cân đối được khoảng 11,5 tỷ USD (trong khi nhu cầu là 16,2 tỷ USD, chưa cân đối được 4,6 tỷ USD); đến năm 2035 cân đối được khoảng 16,9 tỷ USD (trong khi nhu cầu là 20,9 tỷ USD, chưa cân đối được 3,97 tỷ USD); đến năm 2040 cân đối được khoảng 29,21 tỷ USD (trong khi nhu cầu là 18,26 tỷ USD).

Đường sắt đô thị Cát Linh-Hà Đông được đưa vào vận hành đã thu hút được đông đảo người dân đi lại. (Ảnh: Việt Hùng/Vietnam+)

Như vậy, sau khi cân đối các nguồn vốn, thành phố Hà Nội cần Trung ương cân đối, bố trí vốn hỗ trợ 8,61 tỷ USD (các kỳ trung hạn 2026-2030 là 5,52 tỷ USD và 2031-2035 là 4,59 tỷ USD) đến năm 2035. Sau năm 2035, thành phố chủ động được nguồn vốn để đầu tư các tuyến đường sắt đô thị bổ sung. Trong quá trình triển khai tiếp theo sẽ tiếp tục rà soát, đề xuất cụ thể phương án hỗ trợ của Trung ương cho thành phố để đầu tư hệ thống đường sắt đô thị.

“Số liệu nêu trên là dự kiến và sẽ được nghiên cứu, điều chỉnh trong quá trình hoàn thiện Đề án và chuẩn bị đầu tư từng dự án, bảo đảm an toàn, hiệu quả khai thác và phù hợp với tình hình phát triển kinh tế-xã hội của thành phố," ông Minh nói rõ.

Cần cơ chế chính sách đột phá

Cơ cấu nguồn vốn được xây dựng theo nguyên tắc với các tuyến đang triển khai đầu tư theo vốn vay ODA sẽ tiếp tục đầu tư theo nguồn vốn này; các tuyến còn lại sẽ tập trung ưu tiên bằng vốn ngân sách Nhà nước.

Căn cứ quy hoạch, định hướng phân bổ các khu dân cư hiện hữu, tình hình thực hiện đầu tư xây dựng, thành phố đề xuất thứ tự ưu tiên đầu tư, trong đó định hướng tập trung đầu tư các tuyến xuyên tâm sau đó đến các tuyến vành đai, ưu tiên triển khai trước các tuyến đã có nghiên cứu chuẩn bị đầu tư, thiết kế chi tiết.

Để đảm bảo ngân sách thành phố giữ vai trò chủ đạo và quyết định, Hà Nội ưu tiên tập trung bố trí nguồn lực trong kế hoạch đầu tư công trung hạn, nguồn tăng thu, tiết kiệm chi hàng năm, khai thác hiệu quả nguồn lực từ quỹ đất cho đầu tư phát triển hệ thống đường sắt đô thị; sử dụng dư địa trần nợ công cho từng giai đoạn để tạo nguồn lực từ ngân sách thành phố với hình thức vay phù hợp để dầu tư phát triển hệ thống đường sắt đô thị.

Hà Nội kiến nghị Chính phủ cho phép thành phố được thu và sử dụng 100% tiền thu đối với các khoản thu (diện tích sàn xây dựng tăng thêm của các dự án xây dựng công trình dân dụng; khai thác giá trị tăng thêm từ đất trong khu vực giao thông công cộng (TOD); phí cải thiện hạ tầng) để tái đầu tư xây dựng đường sắt đô thị, hệ thống giao thông công cộng, hạ tầng kỹ thuật kết nối với hệ thống đường sắt đô thị.

Thành phố cũng đề xuất cơ chế, chính sách vượt trội, đột phá để đẩy nhanh thủ tục chuẩn bị đầu tư, thực hiện đầu tư nhằm hoàn chỉnh hệ thống đường sắt đô thị vào năm 2035.

Cụ thể, Hà Nội được điều chỉnh chức năng sử dụng cho các khu đất trong khu vực TOD để khai thác quỹ đất và khai thác giá trị tăng thêm từ đất trong khu vực TOD; quyết định nội dung, trình tự, thủ tục chính sách đặc thù thực hiện dự án thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư độc lập; trình tự thực hiện được phép rút gọn để rút ngắn thời gian thẩm định, phê duyệt dự án.

Theo quy hoạch, thành phố Hà Nội sẽ có 15 tuyến đường sắt đô thị. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Thành phố kiến nghị căn cứ quy hoạch chung Thủ đô hoặc đồ án quy hoạch chuyên ngành hạ tầng kỹ thuật đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt làm cơ sở quyết định chủ trương đầu tư và quyết định đầu tư xây dựng dự án các tuyến đường sắt đô thị của Thủ đô.

Về công tác thanh toán vốn đầu tư, căn cứ theo tiến độ thực tế của dự án, Hà Nội đề xuất cho phép thực hiện thanh toán vốn đối ứng vượt so với kế hoạch vốn hàng năm của thành phố mà không phải thực hiện thủ tục điều chỉnh kế hoạch vốn hàng năm. Phần vốn thanh toán vượt so với kế hoạch vốn năm sẽ được ghi bổ sung vào kế hoạch vốn năm tiếp theo, trong đó tổng số vốn thanh toán không vượt nguồn vốn đầu tư công trung hạn được Chính phủ giao.

Trường hợp kéo dài thời gian thực hiện dự án mà không làm tăng tổng mức đầu tư dự án, thành phố đề xuất cho phép chủ đầu tư không phải thực hiện thủ tục điều chỉnh chủ trương đầu tư và điều chỉnh dự án./.

Dự kiến, ngày 15/5, kỳ họp chuyên đề Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội khóa XVI (kỳ họp thứ 16) nhiệm kỳ 2021-2026 sẽ thông qua Đề án tổng thể đầu tư xây dựng hệ thống đường sắt đô thị Thủ đô.

Việt Hùng

Vietnamplus

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sắp có khu công nghiệp mới 540ha lớn nhất tại Thanh Hóa

Khu công nghiệp Phú Quý nằm trên địa bàn 7 xã của huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa, với tổng diện tích lập quy hoạch 540ha, là khu công nghiệp mới có quy mô lớn nhất...

TPHCM được thí điểm đầu tiên mô hình TOD, giải nén quá tải đô thị

Nghị quyết 98 cho phép TPHCM thí điểm mô hình TOD sẽ là chìa khóa giải quyết các vấn đề giao thông cấp bách trong nội đô và giải nén không gian đô thị ra ngoại vi.

Phát triển TPHCM thành 5 vùng đô thị

Theo Đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung TPHCM đến năm 2040, tầm nhìn 2060, thành phố định hướng chia thành 5 vùng đô thị; 3 khu vực chống ngập, 3 khu vực không gian...

TPHCM dự chi 350 tỷ đồng cải tạo các "điểm đen" tai nạn giao thông

Dự án do Trung tâm Quản lý hạ tầng giao thông đường bộ làm chủ đầu tư. Tổng vốn đầu tư 350 tỷ đồng từ ngân sách Thành phố, thời gian thực hiện từ năm 2024-2026.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát lệnh khởi công mở rộng nhà ga T2 sân bay Nội Bài

Chiều 19/5, tại Hà Nội, Thủ tướng Phạm Minh Chính dự lễ khởi công gói thầu số 12 thi công xây dựng và cung cấp, lắp đặt thiết bị công trình mở rộng nhà ga hành...

Lấy ý kiến về tác động của công trình khai thác nước

Chính phủ đã có quy định việc lấy ý kiến của đại diện cộng đồng dân cư và tổ chức, cá nhân có liên quan về tác động của công trình khai thác nước.

Sóc Trăng được chuyển 50ha đất trồng lúa sang đất phi nông nghiệp để làm Cụm công nghiệp

Dự án Cụm công nghiệp Xây Đá B mới, quy mô diện tích 49.9ha, nằm tại xã Hồ Đắc Kiện, huyện Châu Thành, tỉnh Sóc Trăng được chuyển mục đích sử dụng từ đất trồng lúa...

Khu công nghiệp Huyền Sơn 150ha tại Bắc Giang bị loại khỏi quy hoạch

Khu công nghiệp Huyền Sơn rộng 150 ha tại huyện Lục Nam được tỉnh Bắc Giang đưa ra khỏi quy hoạch thời kỳ 2021-2030.

Điều chỉnh Dự án hỗ trợ, tái định cư Cảng hàng không quốc tế Long Thành

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà ký Quyết định số 401/QĐ-TTg phê duyệt điều chỉnh Dự án thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Cảng hàng không quốc tế Long Thành...

Thanh Hóa rà soát hồ sơ dự án trồng cây xanh báo cáo Bộ Công an

UBND tỉnh Thanh Hóa vừa có văn bản giao Sở Tài chính chủ trì khẩn trương rà soát, tập hợp, cung cấp đầy đủ hồ sơ liên quan đến các dự án trồng cây xanh để báo cáo...

Cổ phiếu bất động sản

Cổ phiếu xây dựng


TIN CHÍNH
ĐỌC NHIỀU NHẤT


Hotline: 0908 16 98 98