Infographic: Đối tượng, điều kiện được hưởng chính sách về nhà ở xã hội

[Infographic] Đối tượng, điều kiện được hưởng chính sách về nhà ở xã hội

Luật Nhà ở 2023 gồm 13 chương, 198 điều; giảm 4 chương, tăng 15 điều mới. Trong đó, nhiều quy định về nhà ở xã hội (NOXH) đã được cập nhật phù hợp với xu thế phát triển thực tiễn.

So với quy định cũ, Luật nhà ở 2023 đã bổ sung thêm hai nhóm đối tượng được hưởng chính sách hỗ trợ về NOXH.

Theo Điều 76 của Luật này, học sinh, sinh viên đại học, học viện, trường đại học, cao đẳng, dạy nghề, trường chuyên biệt theo quy định của pháp luật; học sinh trường dân tộc nội trú công lập; doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã trong khu công nghiệp.

Ngoài ra, Luật cũng đã bỏ điều kiện về nơi cư trú khi mua NOXH, tức người dân muốn mua nhà loại này không cần có đăng ký thường trú hoặc tạm trú từ một năm trở lên tại địa phương nơi có công trình NOXH.

Tại Chỉ thị 34 ngày 24/05, Ban Bí thư yêu cầu đưa chỉ tiêu phát triển NOXH vào hệ thống chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội 5 năm và hàng năm của địa phương. Mục tiêu đặt ra đến năm 2030, cả nước xóa bỏ hoàn toàn nhà tạm, nhà dột nát cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, người dân bị ảnh hưởng bởi thiên tai, biến đổi khí hậu; hoàn thành xây dựng ít nhất 1 triệu căn nhà ở xã hội cho người thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp tại khu vực đô thị.

Dưới đây là một số điểm chính về nhà ở xã hội theo Luật Nhà ở 2023 sẽ có hiệu từ ngày 01/01/2025, các điểm chính này xoay quanh đến đối tượng, điều kiện để được mua, thuê NOXH.

 

 

Thu Minh

FILI

29-05-2024 13:02:00+07:00

Tin cùng chuyên mục

Hotline: 0908 16 98 98