Chính phủ trình Quốc hội cho phép 3 Luật liên quan đến BĐS có hiệu lực từ 1/8

19/06/2024 16:50
19-06-2024 16:50:00+07:00

Chính phủ trình Quốc hội cho phép 3 Luật liên quan đến BĐS có hiệu lực từ 1/8

Chiều 19/6, tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ Bảy, Quốc hội nghe Tờ trình và Báo cáo thẩm tra dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đất đai số 31/2024/QH15, Luật Nhà ở số 27/2023/QH15, Luật Kinh doanh bất động sản số 29/2023/QH15, Luật Các tổ chức tín dụng số 32/2024/QH15.

Đề xuất cho phép Luật Đất đai, Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản có hiệu lực từ 1/8/2024

Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Đặng Quốc Khánh trình bày Tờ trình dự án Luật

Trình bày Tờ trình dự án Luật, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Đặng Quốc Khánh nêu rõ, việc sớm đưa Luật Đất đai, Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản vào cuộc sống là phù hợp với chủ trương của Đảng, khắc phục những tồn tại, hạn chế, nhất là trong công tác định giá đất, thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ tái định cư đang là nguyên nhân của tình trạng cán bộ sợ trách nhiệm, né tránh, không dám làm như các đại biểu Quốc hội đã phát biểu tại nghị trường.

Đồng thời, tạo hành lang pháp lý đồng bộ, giải phóng nguồn lực đất đai, thúc đẩy phát triển lành mạnh thị trường bất động sản, đẩy nhanh việc thực hiện các dự án đầu tư nhất là các dự án đầu tư công, các dự án bất động sản, dự án nhà ở đặc biệt là nhà ở xã hội, tạo điều kiện thuận lợi hơn cho các doanh nghiệp và người dân trong việc thực hiện quyền của người sử dụng đất, bảo vệ quyền lợi cho người có đất bị thu hồi.

Bộ Chính trị đã có ý kiến về việc đưa dự án Luật này vào nội dung chương trình Kỳ họp thứ Bảy, Quốc hội Khóa XV; Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã cho phép xây dựng dự án Luật này theo trình tự, thủ tục rút gọn tại Thông báo số 3870/TB- TTKQH ngày 14/6/2024.

Dự thảo Luật được bố cục thành 5 điều.

Điều 1 sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 252 Luật Đất đai số 31/2024/QH15; Điều 2 sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 197 Luật Nhà ở số 27/2023/QH15; Điều 3 sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 82 Luật Kinh doanh bất động sản số 29/2023/QH15; Điều 4 sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 209 Luật Các tổ chức tín dụng số 32/2024/QH15; Điều 5 là hiệu lực thi hành.

“Các điều nêu trên được sửa đổi theo hướng cho phép Luật Đất đai, Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản cùng có hiệu lực thi hành từ ngày 1/8/2024. Riêng khoản 10, Điều 255 và khoản 4, Điều 260 của Luật Đất đai đề xuất có hiệu lực từ ngày 1/1/2025”, Bộ trưởng Đặng Quốc Khánh cho biết.

Mặt khác, dự thảo Luật không có nội dung liên quan đến các điều ước quốc tế có liên quan mà Việt Nam là thành viên. Qua rà soát, so sánh và đối chiếu Điều ước quốc tế có liên quan mà Việt Nam là thành viên; các cam kết quốc tế mà Việt Nam đã ký kết cho thấy dự thảo Luật không trái, không xung đột với các quy định này.

Bên cạnh đó, dự thảo Luật không làm phát sinh thủ tục hành chính; được xây dựng trên quan điểm tiếp cận bình đẳng, không có sự phân biệt về giới trong việc quản lý, sử dụng đất đai, phát triển nhà ở và kinh doanh bất động sản.

Chuẩn bị kỹ lưỡng, bảo đảm tiến độ, chất lượng các văn bản hướng dẫn chi tiết

Trình bày Báo cáo thẩm tra dự án Luật, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Vũ Hồng Thanh cho biết, việc Luật Đất đai, Luật Nhà ở và Luật Kinh doanh bất động sản sớm đi vào cuộc sống "không chỉ là mong muốn mà còn là yêu cầu đặt ra của Quốc hội khi biểu quyết thông qua các luật này".

Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Vũ Hồng Thanh trình bày Báo cáo thẩm tra dự án Luật.

Ủy ban Kinh tế ủng hộ chủ trương để các luật trên sớm đi vào cuộc sống. Một số quy định tại các luật có thể thực hiện được ngay, tuy nhiên, còn nhiều nội dung cần văn bản hướng dẫn chi tiết, đề nghị Chính phủ chuẩn bị kỹ lưỡng, bảo đảm tiến độ, chất lượng các văn bản hướng dẫn chi tiết, tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật rộng rãi, tạo sự thống nhất trong nhận thức thực thi các luật, bảo đảm hiệu quả triển khai khi các luật có hiệu lực thi hành.

Bên cạnh đó, có ý kiến đề nghị Chính phủ tính toán kỹ thời điểm điều chỉnh hiệu lực sớm và thời gian sớm bao nhiêu trên cơ sở xem xét hết sức thận trọng 2 khía cạnh: tính cấp bách, cấp thiết của việc điều chỉnh thời điểm có hiệu lực của Luật từ ngày 1/8/2024; mức độ đáp ứng của các điều kiện bảo đảm thi hành Luật trong trường hợp Luật có hiệu lực thi hành từ ngày 1/8/2024.

Một số ý kiến đề nghị cân nhắc kỹ lưỡng việc luật có hiệu lực sớm khi chưa ban hành đầy đủ các văn bản quy định chi tiết. Có ý kiến đề nghị không điều chỉnh thời gian hiệu lực của các luật.

Đối với nội dung sửa đổi khoản 10, Điều 255, Ủy ban Kinh tế nhận thấy, quy định như dự thảo Luật thực chất là cho phép tiếp tục thực hiện lựa chọn nhà đầu tư, chủ đầu tư theo pháp luật có hiệu lực trước ngày 1/8/2024 về đầu tư, nhà ở, đấu thầu (thời điểm có hiệu lực sau điều chỉnh của Luật Đất đai năm 2024, Luật Nhà ở năm 2023, Luật Đầu tư năm 2020 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật Đất đai năm 2024) đối với các dự án thuộc trường hợp giao đất, cho thuê đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất theo quy định của Luật Đất đai năm 2013 đến hết ngày 31/12/2024 (theo thời điểm có hiệu lực ban đầu của Luật Đất đai năm 2024, Luật Nhà ở năm 2023, Luật Đầu tư năm 2020 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật Đất đai năm 2024) nhằm tháo gỡ vướng mắc do tác động trực tiếp của việc sửa đổi hiệu lực của các luật.

Tuy nhiên, đặt trong tổng thể nội dung Luật Đất đai, việc sửa đổi khoản 10, Điều 255 như dự thảo Luật dẫn đến nội dung khoản này không còn mang tính chất chuyển tiếp giữa Luật Đất đai năm 2024 và Luật Đất đai năm 2013.

Ngoài ra, có ý kiến đề nghị Chính phủ chỉ đạo việc rà soát kỹ lưỡng, tránh phát sinh xung đột pháp luật do các nội dung chuyển tiếp của Luật Đất đai có ảnh hưởng trực tiếp đến nội dung chuyển tiếp của Luật Nhà ở.

Nhật Quang

FILI

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Từ 1/8, khi tách thửa, diện tích tối thiểu bao nhiêu thì được cấp sổ đỏ?

Theo Luật Đất đai 2024 có hiệu lực từ ngày 1/8, người dân muốn tách thửa đất phải đảm bảo đất không tranh chấp, có lối đi, kết nối giao thông công cộng, cấp, thoát...

6 trường hợp sổ đỏ sẽ bị thu hồi từ 1/8

Luật Đất đai 2024 có hiệu lực từ 1/8, quy định 6 trường hợp Nhà nước thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất (sổ đỏ) đã cấp...

Những đơn vị nợ thuế đất 'khủng', không có khả năng nộp

Khu liên hiệp thể thao quốc gia Mỹ Đình, Tổng công ty Công nghiệp tàu thủy, Tổng công ty Đường sắt Việt Nam... là những đơn vị nợ thuế đất từ vài trăm đến gần nghìn...

Từ 1/8, người dân lưu ý điều này khi đặt cọc mua nhà hình thành trong tương lai

Luật Kinh doanh bất động sản 2023 có hiệu lực từ 1/8, chủ đầu tư chỉ được thu tiền cọc mua nhà hình thành trong tương lai (nhà ở trên giấy) tối đa 5% giá bán, cho...

Từ 1/8, tám trường hợp không được 'sang tên' sổ đỏ

Luật Đất đai 2024 có hiệu lực từ ngày 1/8, quy định một số trường hợp không đáp ứng đủ điều kiện pháp luật quy định thì không thể thực hiện việc “sang tên” sổ đỏ.

Nợ thuế đất Hà Nội tăng mạnh, nhiều dự án nợ 'khủng' chờ xử lý

Ba năm liên tiếp kể từ 2021, nợ thuế đất đều tăng mạnh và vượt 50% tổng nợ ngân sách nhà nước của TP Hà Nội (năm 2023 nợ gần 15.500 tỷ đồng).  Đáng chú ý, nhiều dự...

Xác định giá đất: Tháo gỡ hàng loạt vướng mắc cho dự án bất động sản

Nghị định 71 của Chính phủ - vừa ban hành, có hiệu lực cùng với Luật Đất đai (sửa đổi) - tạo thuận lợi trong xác định giá đất sẽ tháo ỡ hàng loạt vướng mắc liên...

TPHCM ủy quyền cho quận, huyện chọn nhà thầu với đồ án quy hoạch đô thị

UBND TPHCM vừa ban hành quyết định về ủy quyền phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu đối với các đồ án lập, điều chỉnh quy hoạch đô thị, quy hoạch xây dựng trên địa...

Sổ đỏ có tên gọi mới từ 1/8

Sổ đỏ cấp cho người dân sẽ có tên gọi mới là Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất theo Luật Đất đai 2024 có hiệu lực từ 1/8.

105 thành phố, thị xã không được phân lô, bán nền từ 1/8

Luật Kinh doanh bất động sản 2023 có hiệu lực từ ngày 1/8, không cho phân lô, bán nền tại 105 thành phố, thị xã, tăng 81 địa phương so với quy định hiện hành.

Cổ phiếu bất động sản

Cổ phiếu xây dựng


TIN CHÍNH
ĐỌC NHIỀU NHẤT


Hotline: 0908 16 98 98