Startup Fintech 1Long nhận vốn 500,000 USD

Startup Fintech 1Long nhận vốn 500,000 USD

Một nền tảng ứng dụng công nghệ tài chính cho biết người dùng có thể tích lũy tài sản với số tiền ban đầu chỉ từ 10 ngàn đồng (dưới 1 đô la Mỹ).

1Long mới đây thông báo đã huy động thành công 500,000 USD (khoảng 12 tỷ Việt Nam đồng) vốn đầu tư từ các quỹ đầu tư lớn bao gồm Iterative, Monk’s Hill Ventures, R2VP và Orionis Capital.

Được biết, 1Long là nền tảng ứng dụng công nghệ tài chính ra mắt người dùng với yêu cầu số tiền tiết kiệm ban đầu chỉ từ 10,000 đồng (dưới 1 đô la Mỹ).

Các sản phẩm tiết kiệm của, 1Safe và 1Term, mang lại lợi suất hàng năm lên đến 6.6% và 9% tiền thưởng cho các khoản gửi dài hạn.

1Long có 2 sản phẩm tiết kiệm chủ đạo: 1Safe và 1Term, được tạo ra để đáp ứng nhu cầu tiết kiệm linh hoạt với lợi suất hàng năm lên đến 6.6%, cơ hội nhận thưởng cao đến 9% cho các khoản gửi dài hạn. 

Trong tương lai, 1Long đặt kế hoạch mở rộng dịch vụ của mình, bao gồm các sản phẩm đầu tư như cổ phiếu, trái phiếu và bất động sản. Ngoài ra, công ty cũng sẽ cung cấp các dịch vụ gia tăng như lập kế hoạch về hưu và thuế với mục tiêu sẽ phục vụ cả nhà đầu tư nội địa và quốc tế quan tâm đến thị trường Việt Nam. 

Trái sang phải: Hoàng Nguyễn, Đồng sáng lập và Giám đốc Điều hành; Michael Đỗ, Đồng sáng lập và Giám đốc Điều hành & Joshua Hong, Đồng sáng lập và Giám đốc Kinh doanh của 1Long.

Khang Di

FILI